Hem

>

Insikter

>

Artikel

Tema:

Spaning

Följer du trender eller är du långsiktig i ditt ledarskap?

Henrik Engstam Phalén – VD & Partner, Brightmill

Publicerad:

Holistiskt ledarskap har blivit en trend, något som mycket väl kan vara en reaktion på pandemin och allt vad den har inneburit i form av hemarbete och förändrade rutiner i arbetslivet. Men att se det holistiska ledarskapet endast som en fluga är att underskatta dess betydelse. Att som ledare inspirera och skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare borde ständigt vara högst upp på alla ledares agendor.

Holistiskt ledarskap är ett brett begrepp som kan ha varierande betydelse för olika människor, så jag vill börja med att förtydliga hur jag ser på det. Holistiskt ledarskap för mig innebär att ledaren förstår alla delar av verksamheten, ser alla medarbetare och på ett tydligt sätt kan förmedla målen på såväl lång som kort sikt, samtidigt som man inte detaljstyr sina medarbetare. Med andra ord, att personer i ledarpositioner skapar rätt förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb.

Att holistiskt ledarskap blivit något som ligger i tiden just nu är kanske inte så konstigt. Under det senaste året, när allt fler har arbetat hemifrån, har det blivit än mer viktigt att se och uppmärksamma medarbetarna på ett proaktivt sätt. Men, att se holistiskt ledarskap enbart som en trend tror jag är fel. Det finns flera holistiska drag som jag anser att alla ledare bör anamma, oavsett vilka ledarstilar som anses vara populära för tillfället.

Som ledare bör du vara nyfiken

Dels handlar det om att se till helheten. Det kan vara lätt hänt att man som ledare ser om sitt eget hus och fokuserar på de delar av verksamheten vars resultat man själv mäts och utvärderas på. Men en ledare med helhetsperspektiv, som exempelvis förstår att sälj och marknad inte är två olika silos utan skapar synergier och bättre resultat tillsammans än var för sig, tar oerhört mycket bättre beslut. Som ledare bör du alltså vara nyfiken på hela verksamheten – på det sättet blir du på sikt även mer attraktiv och framgångsrik som chef.

Dels handlar det om tydlig kommunikation. Dina medarbetare behöver få förutsättningar att förstå verksamhetens långsiktiga och kortsiktiga mål. Detsamma gäller för mål som är specifika för en avdelning eller ett team. Men det är viktigt att inte heller glömma bort att lyfta de individuella målen för varje medarbetare, och hjälpa medarbetarna att koppla samman deras egna mål med det övergripande målet för verksamheten. På det sättet kan du som ledare förstärka dina kollegors känsla av att arbetet är värdefullt och meningsfullt.

Holistiska ledare är bättre bollplank

Ledare som har ett holistiskt perspektiv på verksamheten bedriver ett mer proaktivt förändringsarbete och de är bättre på att prioritera och ta rätt beslut. De blir också ett bättre bollplank för sina kollegor, och minimerar risken för att deras medarbetare ska tappa respekten för dem på grund av att de inte tycker att deras chef har koll.

Trender kommer och går. Men att tänka långsiktigt, se verksamhetens helhet och att bidra till mer engagemang bland medarbetarna, är inte en fluga. Det är något som, oavsett rådande trender, bör ligga högst upp på alla ledares agendor.

Henrik Engstam Phalén – VD & Partner, Brightmill

Henrik Engstam Phalén

VD & Partner

Kort om Henrik

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen.

Dela gärna!

Mer

insikter