Management stories

“Har man inte redan funderat kring ens egen roll i den digitala utvecklingen och gjort en plan är det hög tid”

Lena Bjurner – Generalsekreterare, Sveriges HR Förening

Att vara förändringsbenägen och arbeta med tillit i sitt ledarskap är nog viktigare än någonsin efter de senaste två årens stora omställningar till följd av pandemin. Brightmill har pratat med Lena Bjurner, Generalsekreterare för Sveriges HR Förening, om att leda under förändring, varför HR-frågor och affärsnära frågeställningar behöver samexistera för att organisationer ska kunna växa – och om tekniken som framtidens HR kommer att präglas av.

Lena Bjurner har en gedigen erfarenhet av HR, affärsutveckling och har en rad prestigefyllda chefsroller och styrelseuppdrag i bagaget. Intresset för just HR och det som en gång lockade henne hit är en spännande historia i sig – hon har en ekonomiutbildning i botten och innan hon började ägna sig åt HR har hon samlat på sig insikter från roller inom kund- och affärsutveckling.

– Det som lockade mig till HR var insikten om vilken skillnad det går att göra för hela organisationen när man fokuserar på att på riktigt involvera och engagera sina medarbetare. Jag har alltid haft ett stort intresse för hur man bygger framgångsrika team och vad det är som gör att vissa ledare lyckas bättre med att få med sig teamet än andra. Jag har velat förstå det mänskliga perspektivet på djupet och hur en organisation bör tänka kring affärsutveckling genom att sätta mål och skapa engagemang för såväl medarbetare och ledare, och det var detta som ledde mig till att vilja utforska HR-området. Och här har jag blivit kvar. 

För Lena har det varit en stor fördel att ha det affärsnära perspektivet i ryggen, eftersom det adderar en värdefull dimension till hennes arbete.

– Det gör att jag kan säkerställa det perspektivet när vi diskuterar frågor inom HR. Med mig har jag även en stor förståelse för hur det är att jobba som ledare inom en organisation, eftersom jag själv har erfarenheten av att ha varit ledare i olika affärsroller. 

HR och affär går hand i hand

Lena har drivit ett modernt och framgångsrikt HR-arbete både i Sverige och internationellt, och talar ofta om vikten av att HR och affär är två sidor av samma mynt. Hennes övertygelse är att fler bolag skulle gynnas av att ha det synsättet. 

– Affärer går genom människorna, förstår man inte människorna och deras drivkrafter, liksom deras engagemang och välmående förstår man inte heller hur man kan skapa hållbara resultat. På andra sidan måste HR förstå affären och bidra till den genom att hela tiden funderar på hur vårt bidrag ser ut för att utveckla organisationen, verksamheten och affären. 

Som tidigare ledare inom American Express och Scandic Hotels där hon drivit omfattande förändringsprocesser har hon samlat på sig värdefulla insikter av att leda transformation som många kan inspireras av. Lena anser att det är en myt att vi människor inte vill förändras, vi vill bara inte att någon ska berätta för oss hur det ska vara, utan att vi själva får vara med och bidra.  

– När jag drivit förändringar har jag insett att framgången ligger i att enas om vad man vill åstadkomma. Som ledning måste det vara en gemensam bild. Utmaningen ligger sedan ofta i att göra svåra prioriteringar och i att olika viljor står mot varandra längs vägen. Då är det allra viktigaste att kunna hålla fast vid vad det är man gemensamt vill åstadkomma, även om vägen dit inte är spikrak. En absolut förutsättning för att lyckas i förändringsarbete är att involvera medarbetarna på riktigt från början, och sedan ha med dem genom hela arbetet. 

Våga ifrågasätta och utmana

Lenas uppfattning är att HR måste våga ställa sig frågan om nuvarande policys och processer driver organisationen framåt eller snarare hämmar utvecklingen. När ledare och medarbetare i organisationen inte ser värdet av det HR gör, och då man får påminna och tjata för att exempelvis få något ifyllt eller gjort borde det ringa en varningsklocka, anser hon. En tumregel kan vara att försöka minska mängden administration och istället öka interaktion och värde. 

– Vi måste ha ett mindset där vi alltid frågar oss själva om vi gör rätt saker och bidrar med värde. Bidrar våra processer till att att medarbetare mår bra, utvecklas, känner sig engagerade, inkluderade och kan vara sitt bästa jag i sin roll? Bidrar vi till att affären utvecklas? Om vi vill förstå detta och bidra till lärande och utveckling kan vi inte förhålla oss till tunga, tidskrävande administrativa arbetssätt – vi måste våga tänka om och prova nya vägar. Vänd dig gärna direkt till medarbetarna och ledarna och fråga dem vad de tror att organisationen behöver för att skapa mer värde och växa. Och stanna inte där, få in det i ditt löpande arbete och i all dialog.

Möjliggör digitalisering och AI 

Den omställning som just nu sker genom digitalisering och införande av AI har med anledning av pandemin gått snabbare än vad många väntat. Det medför att fokus på människor, kompetensutveckling och organisation blir allt viktigare frågor som kommer att prägla våra arbetsroller framöver.

– Jag ser de senaste två åren som en språngbräda som drivit på den digitala utveckling som fanns redan innan pandemin. Ledare och organisationer som tänker att pandemin är över och att vi kan återgå till hur det var innan behöver tänka om. Har man inte redan funderat kring ens egen roll i utvecklingen och gjort en plan framåt är det hög tid att göra det. Frågor som vilka uppgifter i organisationen kommer att tas över av teknik och AI, och vilka roller och kompetenser vi kommer behöva för att utveckla vår verksamhet blir allt viktigare.

Lena har en stor nyfikenhet kring just tidigare nämnda AI, och hur det formar framtidens HR. Det var både nyfikenheten och viljan att förstå tekniken som var på allas läppar som fick henne att läsa en kurs om den spännande teknologin på MIT i USA. Det hon tar med sig är att vi måste se AI som en möjlighet snarare än något främmande och inse att HR har en viktig roll att fylla i omställningen. Inte minst inom det etiska området. Vilken data ska vi använda och vilken ska vi låta bli att använda av integritetsskäl? 

– Alla behöver inte bli tokintresserade och lära sig allt om tekniken, men vi behöver alla förstå att det kommer prägla i stort sett alla verksamheter på ett eller annat sätt framåt. AI kan både hjälpa företag att differentiera sig på marknaden, eller effektivisera processer, och på den vägen stötta affärsstrategier och mål. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken i denna omställning och hjälpas åt med lärande, kompetensutveckling och vidareutbildning. HR spelar en stor och viktig roll i att både möjliggöra och stötta utvecklingen. Människan behöver vara i centrum, inte tekniken. På så sätt skapar vi det bästa samarbetet mellan människa och teknik.

Dela gärna!

Insikter

Brightmill Talks - med Hanna Eidem
Brightmill Talks

Destruktivt ledarskap

“Ett destruktivt ledarskap har större negativ effekt på en organisation än vad ett gott ledarskap har positiv effekt”. Hanna Eidem, chefsrekryterare och partner på Brightmill,

På djupet med Rikard Josefson
På djupet

På djupet med Rikard Josefson

Det är mycket som händer i världen vilket, utöver mänskligt lidande, skapar oro för inflation. Rikard Josefson, VD på Avanza, har ett värdefullt medskick till

Inga fler inlägg att visa

Cookie-policy

Vår hemsida, precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår webbplats kommer vi att skicka och lagra cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. De möjliggör en mer anpassad webbsida för dig som användare och ger oss samtidigt besöksstatistik. Cookies innehåller ingen personlig information.

Varför använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare. Våra permanenta cookies används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din enhet fram till att du själv tar bort dem. Vi har även tredjepartscookies som används för att kunna visa dig relevant annonsering och skräddarsytt innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på hemsidan. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa webbsidor tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.