Management stories

”Kompetensförsörjning är nyckeln för att SVT ska kunna fortsätta utvecklas”

Therese Östling Waller – HR-chef, SVT

Therese Östling Waller är övertygad om att varje individ har en kraft och förmåga att leda sig själva – en insikt som landat efter många år inom HR. I hennes nuvarande roll som HR-chef på SVT sedan fyra år tillbaka ser hon som sitt viktigaste uppdrag att stötta verksamhetens ständiga transformering och utveckling genom att rikta stort fokus på arbetsgivarvarumärke, kompetensförsörjning och ett närvarande ledarskap.

Det som först lockade Therese Östling Waller till yrket var insikten om att humankapitalet är den viktigaste resursen i ett företag.
– Ett motto jag alltid haft med mig är att om vi arbetar klokt och har det mänskliga perspektivet i allt vi gör kan vi uppnå fantastiska resultat, berättar Therese.

I hennes tidigare roller har Therese bland annat jobbat med personalfrågor på Karolinska sjukhuset, samt HR-chef på Arbetsförmedlingen.
– Jag har haft turen i att ha flera olika intressanta roller där jag har varit med och drivit större förändringar och moderniserat ett flertal HR-processer tillsammans med mina kollegor.

Vill skapa rätt förutsättningar

Hennes personliga drivkraft är att få vara med och skapa rätt förutsättningar för hela organisationen.
– I min roll vill jag utmana och vara modig, vilket jag gärna vill dela med mig av till andra. Jag är övertygad om att varje individ har en kraft och förmåga att leda sig själva, och jag har en passion att arbeta med självledarskap och ge ledare rätt verktyg.

En fråga hon brinner lite extra för är kompetensförsörjning, vilket är en ständigt aktuell fråga och utmaning i rollen som HR-chef på SVT, vars viktiga uppdrag ställer stora krav på ledarskapet.
– Vi måste kontinuerligt arbeta med vårt employer brand för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna, både nu och i framtiden. Kompetensförsörjning är nyckeln, det är avgörande för att SVT ska kunna fortsätta utvecklas, spegla samhället och leverera ett utbud i allmänhetens tjänst.

Ett uppdrag i förändring

I en stor organisation med ett viktigt uppdrag att förmedla nyheter och underhållning i allmänhetens tjänst, samtidigt som de påverkas av såväl politiska beslut som omvärldsfaktorer, är det viktigt att vara lyhörd, berättar Therese.

– Vårt uppdrag kan komma att ändras och påverkas av såväl det som sker i omvärlden som politiska beslut och villkoren i sändningstillståndet. I kreativa branscher händer saker snabbt, vilket ställer särskilda krav på ledarskapet och kompetensförsörjningen. En viktig utmaning för SVT precis som andra mediebolag är att säkra kompetensen för framtiden så att vi fortsätter vara relevanta för vår publik.

SVT är en komplex arbetsplats bestående av 130 olika befattningar, alltifrån kreatörer, journalister, fotografer och sminköser till administrativa roller. Effektiv kommunikation är en av nyckelfaktorerna, enligt Therese.

– Vi finns på väldigt många platser i landet. Det innebär att vi inom HR bör vara så närvarande som möjligt och säkerställa förflyttningar och transformeringar, samtidigt som vi behöver utvecklas i takt med omvärlden. Vi arbetar ständigt med att automatisera våra processer, men även med att se till att vi kommunicerar effektivt, både externt och internt. Retoriken i det vi gör är otroligt viktigt.

Gör det komplexa begripligt

För att lyckas är det viktigt att försöka göra de komplexa frågorna mer lättbegripliga och att inte skjuta de viktiga besluten på framtiden, berättar Therese.

– Gör vi det så enkelt som möjligt kan vi skapa engagemang och hjälpa hela gruppen att frigöra den kollektiva intelligensen och kreativiteten. Som ledare är det oerhört viktigt att ha en ständig framåtrörelse genom att ta snabba beslut, och våga skruva eller ompröva om det inte blir som man tänkt, säger hon och fortsätter:

– Det är också oerhört viktigt att lita på medarbetarna, deras förmåga och kompetens då det är de som ofta sitter inne på svaren, snarare än att själv vara experten. Det tror jag är en av våra största framgångsfaktorer.

Många branscher har drabbats hårt av restriktionerna som införts till följd av pandemin. För SVT har det inneburit att många processer och synsätt fått ändras.
– Väldigt tidigt i pandemin fick vi tänka nytt; både kopplat till våra produktioner, vårt utbud och att fundera kring hur vi kunde göra tv på ett helt annat sätt. Vi fick förhålla oss till att ibland ha en publik och ibland fick vara utan för att ständigt se till att följa rekommendationer.

Tät dialog banade väg

Ett framgångsrecept under pandemin har varit en tät dialog mellan chefer och ledare som träffats i en tvärfunktionell grupp för att diskutera det aktuella läget.
– Den största utmaningen för oss har varit att säkerställa hur vi både kan jobba för en god arbetsmiljö för de många medarbetare som behöver vara på plats, inom exempelvis nyheter och produktion medan andra behövt arbeta hemifrån. Vi har fått fundera över hur vi skyddar alla på bästa sätt och säkerställer deras välmående både på och utanför arbetsplatsen.

När de har genomfört medarbetarenkäter har det visat sig att engagemanget har stärkts och att målen känns tydligare än innan, vilket Therese ser som ett kvitto på att de har lyckats.
Den främsta insikten hon bär med sig efter de senaste två åren är att det finns ljusglimtar även i de tuffaste och mest utmanande perioderna, då de kan bidra till nya tankesätt och mer sammansvetsade grupper och att vi hjälps åt för att lyckas.

– SVT har en starkare ställning än före pandemin – våra tittarsiffror har ökat, playtjänsten har vuxit och vi har lyckats fortsätta vara relevanta i vårt uppdrag. Även vår interna företagskultur har stärkts i och med att vi alla kavlar upp våra ärmar och hjälps åt.

Så ser det nya normala ut

Som organisation arbetar de också mer tvärfunktionellt än tidigare och samarbetar så mycket de kan. Målet är att till största del ska fortsätta i en liknande riktning även efter pandemin, berättar hon.
– Framöver kommer det finnas en större flexibilitet. I “det nya normala” ser jag framför mig fler hybrida möten, med deltagare både på arbetsplats och på distans. Därför blir det oerhört viktigt att utveckla sätt att jobba med ständigt lärande, att dela information.

Arbetet med det nya normala har gjorts med breda inspel från medarbetare i olika delar av företaget, fortsätter Therese.
– Vi är medvetna om att flexibiliteten skapar nya utmaningar för våra chefer och satsar därför på en intern ledarskapsutbildning om inkluderande ledarskap. Tanken är att utbildningen ska stärka cheferna i att skapa tillit, både i ”vanliga” rum och i digitala rum. Utbildningen kommer också handla mycket om att utveckla självledarskap och det faciliterande ledarskap.

Teamkänslan och “laget före jaget” är lika viktigt som känslan för ett bolag, menar Therese.
– Vi får inte glömma bort att det är viktigt att man ses ibland för att medarbetarna ska må bra. I framtiden kommer kontoret att vara vår utgångspunkt, men vi ska fortsätta ha en flexibilitet där man ska kunna jobba på distans vissa dagar i veckan, säger hon.

Avslutningsvis berättar Therese att ett av hennes största fokusområden framöver är att fortsätta säkra SVT:s kompetensförsörjning utifrån ett omvärldsperspektiv.
– Det kommer ständigt nya streamingtjänster och konsumentbeteenden, där gäller det för oss att vara snabbrörliga och hänga med. Mitt viktigaste uppdrag är att stötta verksamhetens förflyttning och transformering och möjliggöra vår utveckling.

Dela gärna!

Insikter

Brightmill Talks - med Hanna Eidem
Brightmill Talks

Destruktivt ledarskap

“Ett destruktivt ledarskap har större negativ effekt på en organisation än vad ett gott ledarskap har positiv effekt”. Hanna Eidem, chefsrekryterare och partner på Brightmill,

På djupet med Rikard Josefson
På djupet

På djupet med Rikard Josefson

Det är mycket som händer i världen vilket, utöver mänskligt lidande, skapar oro för inflation. Rikard Josefson, VD på Avanza, har ett värdefullt medskick till

Inga fler inlägg att visa

Cookie-policy

Vår hemsida, precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår webbplats kommer vi att skicka och lagra cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. De möjliggör en mer anpassad webbsida för dig som användare och ger oss samtidigt besöksstatistik. Cookies innehåller ingen personlig information.

Varför använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare. Våra permanenta cookies används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din enhet fram till att du själv tar bort dem. Vi har även tredjepartscookies som används för att kunna visa dig relevant annonsering och skräddarsytt innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på hemsidan. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa webbsidor tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.