Ålderism

Kompetenstapp och erfarenhetsbrist
– och annat du missar när du bortprioriterar äldre medarbetare

Hanna Eidem – Chefsrekryterare & Partner, Brightmill

Det är egentligen inte konstigt. Att din gammelfarfar vid en viss ålder ansågs för gammal för att ta ny anställning är i grunden varken fel eller underligt. Samhället såg annorlunda ut och arbete var synonymt med påfrestande, fysisk ansträngning som per automatik kom med ett bäst-före-datum. Yngre premierades som en naturlig konsekvens över äldre med hänsyn till kroppens kapacitet.

Samma logik måste vi beakta idag. Samma logik – fast i en ny tappning. Våra allt effektivare processer och tekniska lösningar låter oss inte bara leva längre. Vi tillåts idag också vara unga betydligt längre. Och allt eftersom samhället utvecklas så förändras också villkoren för våra arbeten. Men trots självklarheten i vår digitala vardag tycks våra rekryteringsprocesser fortfarande präglas av gamla rutiner – och inte minst ett förlegat mindset om äldre generationer.

Låt oss därmed inte förneka att yngre generationer ofta kommer med fantastiska it-kunskaper och insikter. I brytpunkten mellan en predigital och digital värld är det fortfarande få som förunnats att växa upp med smarta devices och digitala lösningar. Den erfarenheten är värd mycket – och väl värd att investera i. Och visst stämmer det att den som är nyexaminerad kanske också sitter på den senaste kunskapen. Men låt oss för den sakens skull inte glömma att en arbetsplats står inför långt mer komplexa frågor än så. Och det finns mycket den yngre generationen har att lära av den äldre. Och vice versa förstås.

Att ha rätt sakkompetens är en förutsättning för att en person ska vara kvalificerad för en viss roll. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi, oavsett arbetsplats, rör oss i en social kontext. Där det finns människor finns det också konflikter och situationer, vilka måste hanteras. För den som saknar erfarenhet kan en sådan situation upplevas både svår och skrämmande, vilket i sin tur stjäl fokus och energi från andra delar av arbetet. För den med mer erfarenhet blir utmaningen däremot inte lika dramatisk. Och lösningarna betydligt närmare till hands.

I grunden kommer det alltid handla om att rekrytera kompetensbaserat. Vilka frågor och behov står din arbetsplats inför idag? Vilka kunskapsluckor måste täppas till och vilken kompetens saknas för att nå verksamhetens mål? Den som verkligen ställer sig dessa frågor kommer snabbt inse att svaren talar för en bred arbetsstyrka präglad av mångfald i alla dess kontexter.

Interim: en frizon från ålderism

Vid permanenta tillsättningar finns det ofta ett motstånd mot att rekrytera någon man bedömer vara överkvalificerad för uppdraget. Det har att göra med att man vill hitta någon som kan växa in i rollen och utmanas och erövra nya kompetenser. Det måste finnas en utvecklingsmöjlighet för den som anställs för att hen ska vilja stanna kvar. Det finns ofta även ett ekonomiskt incitament till att rekrytera mer juniora förmågor; kompetens och erfarenhet kostar. Oavsett skäl till val av yngre förmågor, så finns det en risk i att aktivt selektera bort specifika åldersgrupper. Det skapar både kunskapsglapp och ett erfarenhetstapp, vilket i långa loppet kommer drabba hela verksamheten. Inte minst eftersom den typen av erfarenhet och kunskap inte går att återskapa.

Nyckeln till framgång har sedan länge varit känd i interimsvärlden. Genom att ta in en konsult – som ofta är just överkvalificerad – förvandlas oro över långsiktighet till efterlängtad leveranssäkerhet. Den tunga kompetens som ofta återfinns hos den med lång meritlista och många år av erfarenhet blir, i ett interimsuppdrag, inget annat än en välkommen kompetensinjektion för verksamheten. Och kompetensutvecklingen för konsulten ligger i att ständigt ta sig an nya organisationer och utmaningar. I en värld där ålderism är ett faktiskt problem är interimsmarknaden en frizon.

Låt oss släppa på gamla traditioner och ta klivet in i den modernitet vi redan lever i. Att våga låta arbetsstyrkan bli lika mångfacetterad och bred som de utmaningar de flesta verksamheter står inför idag bör vara lika naturligt som prioriterat. Den som rekryterar utifrån kompetens och inte utifrån förutfattade meningar har alltid bättre förutsättningar för att nå sina mål. Den logiken blir aldrig gammal.

Hanna Eidem

Hanna Eidem

Operativ chef & Partner | hanna@brightmill.se | 070‑747 53 47
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.
Hanna Eidem

Hanna Eidem

Operativ chef & Partner | hanna@brightmill.se | 070‑747 53 47
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.

Dela gärna!

Insikter

Brightmill Talks - med Hanna Eidem
Brightmill Talks

Destruktivt ledarskap

“Ett destruktivt ledarskap har större negativ effekt på en organisation än vad ett gott ledarskap har positiv effekt”. Hanna Eidem, chefsrekryterare och partner på Brightmill,

På djupet med Rikard Josefson
På djupet

På djupet med Rikard Josefson

Det är mycket som händer i världen vilket, utöver mänskligt lidande, skapar oro för inflation. Rikard Josefson, VD på Avanza, har ett värdefullt medskick till

Inga fler inlägg att visa

Cookie-policy

Vår hemsida, precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår webbplats kommer vi att skicka och lagra cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. De möjliggör en mer anpassad webbsida för dig som användare och ger oss samtidigt besöksstatistik. Cookies innehåller ingen personlig information.

Varför använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare. Våra permanenta cookies används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din enhet fram till att du själv tar bort dem. Vi har även tredjepartscookies som används för att kunna visa dig relevant annonsering och skräddarsytt innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på hemsidan. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa webbsidor tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.