Ålderism

Låt oss tala om ålder

John Mellkvist – PR-konsult

Man ska inte tala om ålder. Eller ska man det? Frågan tycks nästan lika komplex som ålder i sig. Ålder tycks nämligen vara lika irrelevant som viktigt – beroende på vilket perspektiv man väljer. Förvirrande? Vi har pratat med John Mellkvist, författaren bakom den aktuella boken “Välj din ålder” – en bok om potential, utveckling och om vikten av mångfald åldrar emellan. 

John Mellkvist är PR-konsult, framtidsspanare och tongivande i arbetet med att minska ålderism. Och han är tydlig i sitt budskap: Framtidens arbetsliv måste bli mer rörligt. Yngre och äldre måste få bättre förutsättningar för att lära av varandra och våra attityder gentemot senior arbetskraft måste bli bättre.

– En blandad generationsstruktur gör att man på ett naturligt sätt kan dela kunskap och lära av varandra. Man har också mycket att lära av de olika generationernas attityder. En bra blandning ger olika synsätt, arbetssätt och flertalet erfarenheter som gör att man kan hjälpa varandra framåt, på riktigt, menar John Mellkvist.

Åldersmedvetenhet – ett framtida nyckelord

Begrepp som åldersmedveten och åldersupplyst blir i den bemärkelsen allt viktigare att lägga på minnet, inte minst för den som rör sig inom rekryteringsbranschen och har ett styrande finger i framtidens arbetsmarknad. Rekryteringsföretag blir därmed centrala influerare. John Mellkvist utvecklar:

– Rekryteringsföretag går ofta på dokumenterad kompetens, samtidigt som den som rekryterar till sin egen organisation ofta letar efter exakt samma person som senast hade rollen. Nyckeln är ju att hitta personer som inte bara kan fylla rollen, utan även utveckla den – utifrån förmåga, förutsättningar och inte minst potential. Då skapas både förtroende, engagemang och lojalitet. Om företaget bara ser på människor som krassa funktioner för att nå sina mål, så kommer med säkerhet människor betrakta företaget på samma krassa sätt, det vill säga en språngbräda.

Och det är här upplysning och medvetenhet kommer in och blir så viktigt. Genom att rekrytera kompetensbaserat och aktivt undvika åldersdiskriminering ökar incitamenten för senior arbetskraft att omfamna ett aktivare arbetsliv – vilket i sin tur skapar rotation och rörlighet i hela näringslivet. Ett välkommet inslag av mångfald som med stor sannolikhet har många positiva effekter att bidra med. Inte minst skulle det sudda ut den lika oförtjänta som stereotypa bilden av den trötta medelålders arbetaren, som kanske egentligen skulle vilja byta jobb oftare – om möjligheterna framstod som mer gynnsamma.

– Människor runt femtio tenderar att inte byta jobb lika ofta, vilket gör att de ofta stannar längre än vad som kanske är bra för dem. Det leder lätt till att de inte längre presterar fullt ut. Inte för att de inte orkar – utan för att motivationen brister. Detta bidrar tyvärr till mycket fördomar om äldre medarbetare. Det måste finnas mer motivation och uppmuntran till verklig utveckling på våra arbetsplatser. För att det ska ske måste det bli lättare för senior arbetskraft att byta jobb, slår John Mellkvist fast.

Rörlighet, trygghet och den omvända befolkningspyramiden

För John är ålderism och attityder mot äldre på arbetsplatsen mer än en intressant fråga. 2018 blev han handplockad som ambassadör i regeringens delegation för senior arbetskraft. En delegation tillsatt för att fler äldre ska fortsätta vara aktiva i arbetslivet, för att deras erfarenhet och kompetens ska komma till sin rätt – och inte minst för att motverka alla former av åldersdiskriminering.

– Vi måste skapa rörlighet med trygghet. Är systemet för tryggt stannar alltför många alltför för länge, alltså så länge att de är obenägna att röra på sig trots att de skulle må bra av det. Är systemet för otryggt skapar det rädsla och ohälsa. Vi måste röra oss framåt i balans.

Demografin förändras snabbt i det moderna samhället. Våra äldre blir allt friskare, vi lever längre och de yngre skaffar färre barn, vilket i sin tur i vår del av världen leder till vad som ibland kallas en omvänd befolkningspyramid. Därför är det föga förvånande att frågan om ålder sträckt sig från en social kulturfråga till en nyckelfråga för både företagsledningar och politiker. Frågan tycks komplex, men enligt John är det allra viktigaste att komma igång och en bra start är att börja formulera sig i ämnet. 

– Det har blivit en allt mer brännande fråga. Jag tror att vi i framtiden kommer blicka tillbaka och tänka “Hur kunde vi vara så åldersdiskriminerande som vi varit?” Lite som vi gör med rökning numera. Att som företag tänka till och formulera sitt synsätt på ålder är ett effektivt sätt att påverka sina attityder till det bättre. Rent praktiskt kan exempelvis röra sig om en rad i arbetsannonsen om att man ser positivt på arbetssökande i alla åldrar och att man definierar talang utifrån naturlig fallenhet och snabb utveckling – inte ålder. Har ni uttryckt din ståndpunkt i frågan på ett öppet och inkluderande sätt, blir det genast svårare för er att agera annorlunda. Talanger som annars hade utgått ifrån att de har fel ålder kommer istället att söka sig till er. Människor både i och utanför företaget kommer att ta intryck av en positiv hållning till utveckling.

Utveckling, innovation och mångfald

Som människor tenderar vi dock att dra oss till dem som liknar oss själva. Och det är egentligen inte konstigt. I grund och botten handlar det om ett slags sökande efter bekräftelse. Genom att umgås med människor lika oss själva stärker vi våra egna resonemang och åsikter. En lika trygg tillvaro som behaglig logik att vila på. Utveckling kommer dock sällan med det bekväma, det är sedan gammalt. John ser flera fördelar med en medveten åldersblandning på arbetsplatserna.

– I princip alla studier visar ju på att det är mixen som utvecklar oss. Det är en förutsättning för innovation, sund arbetskultur och kompetensöverföring. Och det sker mycket lättare om man blandar sig med människor som inte är så naturligt lik en själv. Det måste finnas förutsättningar för att det ska ske på rätt sätt. I en verksamhet är det en ledningsfråga.

Fotograf: Magnus Ragnvid

Dela gärna!

Insikter

Brightmill Talks - med Hanna Eidem
Brightmill Talks

Destruktivt ledarskap

“Ett destruktivt ledarskap har större negativ effekt på en organisation än vad ett gott ledarskap har positiv effekt”. Hanna Eidem, chefsrekryterare och partner på Brightmill,

På djupet med Rikard Josefson
På djupet

På djupet med Rikard Josefson

Det är mycket som händer i världen vilket, utöver mänskligt lidande, skapar oro för inflation. Rikard Josefson, VD på Avanza, har ett värdefullt medskick till

Inga fler inlägg att visa

Cookie-policy

Vår hemsida, precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår webbplats kommer vi att skicka och lagra cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. De möjliggör en mer anpassad webbsida för dig som användare och ger oss samtidigt besöksstatistik. Cookies innehåller ingen personlig information.

Varför använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare. Våra permanenta cookies används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din enhet fram till att du själv tar bort dem. Vi har även tredjepartscookies som används för att kunna visa dig relevant annonsering och skräddarsytt innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på hemsidan. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa webbsidor tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.