Management stories

Lena Hadad: ”HR behöver bli bättre på att involvera chefer och ta deras perspektiv i beaktning”

Lena Hada – HR-chef, Arbetsförmedlingen

Vår förmåga att ställa om och anpassa oss till förändringar kan vara en fråga om överlevnad inom många organisationer, något som blivit särskilt tydligt under de senaste två åren. Samtidigt ställer det höga krav på ledarskapet. I ett inspirerande samtal med Arbetsförmedlingens HR-chef Lena Hadad får vi ta del av hennes viktigaste lärdomar och råd kring ledarskapets roll i en föränderlig värld.

Det finns en tydlig röd tråd i Lena Hadads arbetsliv. Hon har nämligen arbetat inom den offentliga sektorn både som HR-chef i Botkyrka kommun samt HR-direktör på Akademiska sjukhuset i Uppsala, innan hon tillträdde sin nuvarande roll på Arbetsförmedlingen. 

– Det jag brinner mest för är att bidra med nytta till samhället och medborgarna. Jag motiveras av att veta att det jag gör i mitt HR-arbete har en betydelse för att vi får ett fungerande klassrum, att vi kan ta hand om patienter på sjukhusen, eller att arbetssökande kan få beslut som ger dem rätt till sin a-kassa, säger Lena Hadad. 

Ville förstå sig på människor

Lena berättar att hennes nyfikenhet för människor var det som först lockade henne till HR-yrket. 

– Jag intresserade mig särskilt för människan i relation till organisationen och ville förstå mig på vad som påverkar individer i ett större sammanhang. Med tiden har det visat sig att HR är helt rätt val för mig och jag trivs med mitt jobb varje sekund. 

Många kan nog känna igen sig i att våra fokusområden och hjärtefrågor i karriären kan skifta under årens gång. Från nyfikenheten till människor och organisationen är det nu styrning- och ledningsfrågor och att få bidra till samhället som ligger Lena varmast om hjärtat. 

– Nu fokuserar jag särskilt kring vad vi behöver internt inom i organisationen i form av mjukare värden, arbetskultur och struktur och processer, för att på bästa sätt kunna bidra externt till samhället och för att leverera kundnytta till arbetssökande och arbetsgivare.

Involvera chefernas perspektiv

Under inledningen av pandemin hade myndigheten ett enormt viktigt ansvar i att säkerställa produktionen och bemanningen i ett läge då arbetslösheten ökade lavinartat, berättar Lena.

– Vi behövde se till att vår kompetensförsörjning mötte det ökade behovet av stöd och att ledarskapet fungerar. Och som för många andra verksamheter har pandemin ytterligare accelererat den sedan tidigare pågående digitaliseringen, vilket skapat nya arbetssätt och fört med sig utmaningar. 

Tiderna förändrades snabbt, myndigheten hade höga förväntningar på sig att leverera medan chefer arbetade hemifrån, vilket satte ledarskapet på prov. 

– Det viktigaste för oss inom HR i det läget är att säkerställa att hela organisationen förstår vart vi är påväg, och vad vi behöver göra för att nå upp till våra mål. Det innebär att vi måste vara ännu mer tydliga och kommunicera internt för att vi ska kunna lyckas. 

Något Lena Hadad särskilt tar med sig efter utmaningarna under de senaste två åren är vikten av att involvera organisationen inför att nya arbetssätt ska införas. 

– Många chefer inom HR inklusive mig själv har haft en tendens att vara för introverta när vi  lägger upp processer, rutiner och arbetssätt och agerar utifrån det vi själva tror på. Men vi behöver bli bättre på att involvera cheferna och fråga dem vad de tror fungerar och ta deras perspektiv i beaktning i högre grad än tidigare så att vi inte snickrar på vår egen kammare och rullar ut något som inte fungerar. 

Framgångsreceptet: Ta lite i taget

I tider av förändring är det enkelt att känna en osäkerhet kring framtiden. Men Arbetsförmedlingen är vana vid osäkerhet och att agera utifrån en mängd olika omvärldsfaktorer och tänkbara framtidsscenarier, vilket starkt präglat Lenas ledarskapsfilosofi.

– Som myndighet är vi konjunkturberoende, och behöver dra ner på verksamheten eller växla upp i förhållande till hur samhället och arbetsmarknaden förändras. Då gäller det att inte vänta för länge och skjuta de större besluten på framtiden utan att ta lite i taget och vara beredda att skruva om det visar sig att något inte fungerar, istället för att avvakta.  

Enligt Lena finns det några särskilda faktorer som alla ledare inom HR i tider bör ha med sig i tider av förändring. 

– En av våra viktigaste framgångsfaktorer är att vi arbetar datadrivet och gör återkommande mätningar för att skapa oss en bild av verkligheten och hur vi hela tiden kan bli bättre, som exempelvis att göra pulsmätningar och att mäta organisatorisk och social arbetsmiljö. 

När man som Arbetsförmedlingen finns på flera olika platser i landet är det också viktigt att komma ihåg att varje kontor har olika förutsättningar, fortsätter Lena. 

– Det är viktigt att ha centrala riktlinjer, men vi måste också fundera kring vad som fungerar på de olika orterna och kunna förstå vikten av decentralisering där det är nödvändigt, som exempelvis när vi behövt göra riskbedömningar för att minska smittspridning. 

Framtidens arbetsliv

När vi nu blickar framåt mot ”det nya normala” finns det ett antal förändrade beteenden som kommer att bestå i våra arbetsliv, på arbetsmarknaden och inom HR. Lena ser tre tydliga trender framför sig som kommer att prägla framtidens arbetsliv.

– Learnability, det ständiga lärandet är här för att stanna. Vi ser att samhällsförändringar går betydligt snabbare än vår egen kompetensutveckling, och här handlar det därför om att hänga med i det som händer, säger Lena och fortsätter:

– Det andra jag vill lyfta är den flexibla arbetsplatsen. Vi har arbetat hemifrån under en längre tid och sett positiva resultat av distans- och hybridarbete, men frågan är vad det för med sig i framtiden och påverkan det har på organisationen och ledarskapet. Vi kommer även att behöva anpassa kompetensförsörjningen till vårt nya sätt att jobba, och här tror jag att det kommer att hända mycket framöver. 

Avslutningsvis bjuder Lena på en reflektion kring framtidens ledarskap.

– Ledarskapets huvuduppgift kommer att vara att peka ut en tydlig riktning för organisationen, och skapa en delaktighet så att alla kan känna sig motiverade och inkluderande. Det gäller också att undanröja onödiga hinder för att alla ska kunna leverera så bra som möjligt och nå upp till målen.

Dela gärna!

Insikter

Brightmill Talks - med Hanna Eidem
Brightmill Talks

Destruktivt ledarskap

“Ett destruktivt ledarskap har större negativ effekt på en organisation än vad ett gott ledarskap har positiv effekt”. Hanna Eidem, chefsrekryterare och partner på Brightmill,

På djupet med Rikard Josefson
På djupet

På djupet med Rikard Josefson

Det är mycket som händer i världen vilket, utöver mänskligt lidande, skapar oro för inflation. Rikard Josefson, VD på Avanza, har ett värdefullt medskick till

Inga fler inlägg att visa

Cookie-policy

Vår hemsida, precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår webbplats kommer vi att skicka och lagra cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. De möjliggör en mer anpassad webbsida för dig som användare och ger oss samtidigt besöksstatistik. Cookies innehåller ingen personlig information.

Varför använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare. Våra permanenta cookies används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din enhet fram till att du själv tar bort dem. Vi har även tredjepartscookies som används för att kunna visa dig relevant annonsering och skräddarsytt innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på hemsidan. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa webbsidor tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.