Spaning

Med meditation som medhjälpare

Lasse Lychnell – Forskare, Handelshögskolan i Stockholm

Det sägs att ingen utmaning kommer utan lärdom. Och kanske låter vi snart klockorna ringa ut ett av våra mest utmanande år någonsin. Nog för att pandemin inte står och faller med årets avslut, men ett år så starkt präglat av stress och oro ger också mycket att lära. Vi har träffat Lasse Lychnell, forskare och mindfulnessinstruktör, och pratat om vikten av just mindfulness och om hur företag kan gynnas av mediterande medarbetare. 

Lasse Lychnell är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och forskar kring ledarskap organisationsutveckling och personlig utveckling. Med fokus på just meditation och hur det kan bidra till konkreta resultat samt hur individer kan integrera insikter från meditation till yrkeslivet bidrar Lasse med många värdefulla insikter. Inte minst om hur värden som exempelvis välmående och hållbarhet får en mer prominent roll gentemot status, makt och pengar för den som mediterar.

– Personer som mediterar och ägnar sig åt personlig utveckling kan ofta bidra med bredare perspektiv och en förmåga att inte tappa bort människan när svåra beslut ska fattas.

Med potential att förbättra vår prestation

Huruvida meditationens popularitet vuxit i samband med en allt snabbare och mer stressande vardag tycks ännu oklart – men slutsatsen tycks inte helt orimligt med tanke på meditationens lugnande effekter på det mänskliga psyket. För i grund och botten handlar det inte bara om en lugn stund, utan om att få perspektiv; både på sig själv och de situationer man finner sig i. Ett väl eftersträvansvärt tillstånd, både i privatlivet liksom i arbetslivet. 

– Forskarvärlden är ganska väl överens om att meditation har goda effekter när det gäller stress, oro och depression. Andra studier pekar på faktorer som bidrar till förmågan att leda sig själv och andra i utmanande situationer, som till exempel förbättrad uppmärksamhet, minskad kognitiv bias och en högre grad av medkänsla. 

Det meditativa förhållningssättet

Meditationens effekter kan således argumenteras individuella, även om det tycks finnas mycket som tyder på att det finns goda skäl för de flesta att utöva meditation. Eller åtminstone utöva ett meditativt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som enligt Lasse blir möjligt när man lyckas skapa ett mellanrum mellan tanke och handling. 

– Det handlar om att hinna observera sina egna tankar innan man agerar. Det minskar automatiserade beteenden och inspirerar människor att bli mer medvetna om sina val. Man behöver inte meditera för att ha ett meditativt förhållningssätt, även om meditation tränar upp just den förmågan.

En tidsinvestering för den som vill vara tidseffektiv

Frågan om att hinna tycks aldrig upphöra i aktualitet, inte minst på våra arbetsplatser där vikten av tidseffektivitet ständigt ökar i tyngd. I samband med den ständiga utmaningen med att få ihop det berömda vardagspusslet är det inte konstigt att vardagen ofta präglas av oro och stress – även i icke-pandemiska tider. Att finna eller ta sig tid för meditation och mindfulness blir därmed en prioriteringsfråga. Och dess fördelar måste därmed vägas mot den tid det upptar. En fråga värd att diskutera i förmån för både vår psykiska hälsa, men också för vår effektivitet, kreativitet och produktivitet. 

– Många studier har kunnat påvisa att meditation förbättrar uppmärksamheten och den kognitiva kapaciteten, låter oss hantera känslor på ett mer medvetet sätt och ökar vår förmåga att se och avbryta automatiserade beteenden. Av det drar många forskare slutsatsen att vår förmåga att prestera på arbetet också kan öka.

Lasse är dock noga med att poängtera att även om det finns studier som mätt positiva verksamhetsresultat så är det en komplex fråga med flera faktorer involverade, som förstås gör det svårt att med säkerhet koppla dessa uteslutande till meditation.

– Själv brukar jag tänka att meditation har potential att förbättra vår prestation och att det kan ta sig uttryck på många olika sätt, beroende på till exempel individ, arbetssituation och organisationskultur. Det handlar inte bara om att träna upp nya förmågor utan om hur de används i praktiken.

Att ta sig tid att meditera kan alltså vara en tidsinvestering för den som vill vara tidseffektiv. Och för den som befinner sig i en ledarroll tycks meditationens effekter ha mer än god inverkan på ledarskapet.

– Studier visar att meditation kan bidra till resultat som ökad effektivitet hos medarbetare, minskad diskriminering och ett mer etiskt beslutsfattande. För egen del tycker jag att meditation ökar min kreativitet och min medkänsla till andra och mig själv. På så vis hjälper det mig att hitta mer konstruktiva perspektiv i utmanande situationer. 

Var uppmärksamhet på närvaron online

I samband med den fysiska distanseringen som coronapandemin bidragit till finns det onekligen också en ökad stressfaktor i att upprätthålla företagsamhet på distans. Att vidhålla god mental hälsa digitalt har därmed blivit en en helt ny utmaning för landets ledare och chefer. Men för den som är uppmärksam finns det både konkreta och enkla tips för att upprätthålla fokus och välmående, även digitalt.

– En så enkel sak som att sitta tysta och blunda en minut innan man börjar ett möte är en bra sak. Det ger en möjlighet att släppa det man kom ifrån och fokusera på det nya mötet. Jag känner till flera ledningsgrupper som praktiserar det mer eller mindre regelbundet. Märker man att närvaron är låg på onlinemötet så kan man lägga in en kort meditation innan en ny viktig punkt. Och hinner man avsluta med en så ger man deltagarna en möjlighet att göra ett mentalt avslut innan de går in i nästa Zoommöte. Man kan tänka på det som en gåva till den som ska hålla i nästa möte. 

Lasses tre tips till ledare och chefer under pandemin: 

  • Hitta ett sätt att ta hand om dig och vara snäll mot dig själv i den här svåra situationen. Det kanske känns ovant, men du behöver hålla i längden.
  • Om du är nyfiken på meditation – prova! Men hitta ett sätt som passar dig. Det finns många enkla mindfulnessappar och bra onlinekurser. Ge det åtta veckor och sluta sen om det inte var något för dig.
  • Om du tar hand om dig själv kan du stödja andra med en annan trovärdighet. Tänk på hur du kan bidra till andras välbefinnande och situationen i stort. Det hjälper dig att känna mening och inre motivation i vardagen.

Fotograf: Juliana Wiklund

Dela gärna!

Insikter

Brightmill Talks - med Hanna Eidem
Brightmill Talks

Destruktivt ledarskap

“Ett destruktivt ledarskap har större negativ effekt på en organisation än vad ett gott ledarskap har positiv effekt”. Hanna Eidem, chefsrekryterare och partner på Brightmill,

På djupet med Rikard Josefson
På djupet

På djupet med Rikard Josefson

Det är mycket som händer i världen vilket, utöver mänskligt lidande, skapar oro för inflation. Rikard Josefson, VD på Avanza, har ett värdefullt medskick till

Inga fler inlägg att visa

Cookie-policy

Vår hemsida, precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår webbplats kommer vi att skicka och lagra cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. De möjliggör en mer anpassad webbsida för dig som användare och ger oss samtidigt besöksstatistik. Cookies innehåller ingen personlig information.

Varför använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare. Våra permanenta cookies används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din enhet fram till att du själv tar bort dem. Vi har även tredjepartscookies som används för att kunna visa dig relevant annonsering och skräddarsytt innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på hemsidan. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa webbsidor tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.