Framtid

Ramavtal för interimstjänster
– en vaccination mot plötsliga vakanser

Hanna Eidem – Chefsrekryterare & Partner, Brightmill

Genom att ha ett avtal på plats med en interimsbyrå kan en verksamhet enkelt vaccinera sig mot plötsliga vakanser. Med ett upphandlat ramavtal kan en interimschef börja inom bara några dagar, vilket ger medarbetarna fortsatt arbetsro och håller organisationen på fötter tills den nya, permanenta, chefen är tillsatt.

Vakanser, uppstår löpande i organisationer, oavsett bransch. Fram tills för ett par månader sedan seglade vi under lång tid på en högkonjunktur, vilket har fört med sig en hög konkurrens om kompetensen på arbetsmarknaden. Att byta jobb eller hoppa mellan konsultuppdrag har varit ett tämligen riskfritt företagande för chefer, oavsett vilken sektor eller bransch man är verksam inom.

Tillsammans med en kultur där det blivit allt vanligare att frekvent byta arbetsgivare under sitt yrkesliv, har detta bidragit till en högre omsättningstakt av personal. En arbetsgivare kan, från en dag till en annan, stå med en vakans som måste tillsättas, och i många fall snabbt. Medarbetarna behöver en ny chef som kan leda dem i det dagliga arbetet, och ledningen behöver en ny kollega som stöttar styrningen av verksamheten.

Trygga arbetsmiljön i mellanperioden

Att tillsätta ny permanent kompetens när någon slutar, går på föräldraledighet eller blir sjukskriven är i normalfallet en lång process. Många bitar ska falla på plats, kravställning ska utformas och man ska nå ut till rätt kandidater. I en mellanperiod är det därför inte ovanligt att den tidigare chefens och kollegans arbetsuppgifter läggs ut på de andra medarbetarna. Men detta är sällan en optimal lösning ur arbetsmiljösynpunkt, särskilt när många redan är hårt pressade och överbelastade med jobb.

Men, det finns ett bra sätt att snabbt tillsätta en kvalificerad ersättare på visstid; nämligen att anlita en interimschef! På bara några dagar kan en person med lång chefserfarenhet vara på plats för att snabbt sätta sig in i en nya organisation och leverera resultat från första stund.

Idag har många upptäckt fördelarna med interimslösningar. Anlitar man dessutom en rekryteringsfirma som är specialiserad på interim management, tryggar man en träffsäker och snabb matchning mellan kandidat, arbetsuppgifter och uppdragsgivare.

När det kommer till rekrytering av konsulter, så skiljer sig förfarandet mellan bolag och offentlig verksamhet åt. Den senare styrs, med all rätt, av upphandlingsregler. Kandidaten i fråga ska företräda det offentliga, arvodet betalas ut av skattepengar och regelverket är utformat för att undvika korrupta tillsättningar och svågerpolitik. Därför är det inte så konstigt att rekryteringen av en konsulttjänst följer en transparent och given process: upphandlingen ska utlysas till allmänheten och när man väl har fattat ett beslut så kan tillsättningen överklagas.

När det är dags att rekrytera en konsult som snabbt måste vara på plats, händer det att myndigheter gör en direktupphandling. Men det är sällan en optimal lösning då arvodet för interimsrollen snabbt riskerar att slå i takbeloppet. Här är istället ett ramavtal en mycket bättre väg att gå.

Interimsrekrytering är ett specialisthantverk

I offentlig verksamhet är ramavtal med rekryteringsbolag ingen nyhet. Flera myndigheter och kommuner, som på många orter är den största arbetsgivaren, har upphandlat ramavtal för rekryteringstjänster. Men att rekrytera till fasta anställningar är en typ av hantverk, medan att rekrytera interimskonsulter är en annan. Därför borde avtal för rekrytering kompletteras med ramavtal för interimstjänster.

Om man inte vill ha olika ramavtal kan man enkelt lösa situationen med en delad upphandling, där interimsrekrytering ingår som ett särskilt anbudsområde. Då möjliggör man för specialiserade rekryteringsbyråer att lämna anbud inom sitt specifika område. Det i sin tur innebär också en ökad konkurrensutsättning, vilket är helt i linje med de existerande regelverken.

Ett ramavtal med interimsrekryterare har flera fördelar; byrån har förfinat sina processer för att snabbt hitta rätt kandidater för just chefsuppdrag på visstid. Rekryteraren vet också vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för att snabbt sätta sig in i en ny verksamhet.

Dessutom har interimsbyråer ett upparbetat nätverk av personer som känner till kandidaternas tillgänglighet för nya uppdrag. De är vana vid snabba processer och kan ofta lösa en tillsättning av en interimschef på några dagar – en process som annars kan ta månader att fullfölja. För kandidaterna kan nämligen tillträda på extremt kort varsel. Parametrar som exempelvis geografisk närhet till arbetsplatsen och uppsägningstid hos nuvarande uppdragsgivare är inte avgörande faktorer i samma utsträckning i rekryteringsprocessen.

Genom att vara förutseende och agera på vetskapen om att en vakans förr eller senare kommer att uppstå i en organisation, kan man göra övergångsperioden tills man hittat en permanent lösning smärtfri för alla inblandade. Med ett ramavtal med en interimsbyrå tryggar man snabbt kompetent och träffsäkert ledarskap i sin organisation.

Hanna Eidem

Hanna Eidem

Operativ chef & Partner | hanna@brightmill.se | 070‑747 53 47
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.
Hanna Eidem

Hanna Eidem

Operativ chef & Partner | hanna@brightmill.se | 070‑747 53 47
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.

Dela gärna!

Insikter

Brightmill Talks - med Hanna Eidem
Brightmill Talks

Destruktivt ledarskap

“Ett destruktivt ledarskap har större negativ effekt på en organisation än vad ett gott ledarskap har positiv effekt”. Hanna Eidem, chefsrekryterare och partner på Brightmill,

På djupet med Rikard Josefson
På djupet

På djupet med Rikard Josefson

Det är mycket som händer i världen vilket, utöver mänskligt lidande, skapar oro för inflation. Rikard Josefson, VD på Avanza, har ett värdefullt medskick till

Inga fler inlägg att visa

Cookie-policy

Vår hemsida, precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår webbplats kommer vi att skicka och lagra cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. De möjliggör en mer anpassad webbsida för dig som användare och ger oss samtidigt besöksstatistik. Cookies innehåller ingen personlig information.

Varför använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare. Våra permanenta cookies används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din enhet fram till att du själv tar bort dem. Vi har även tredjepartscookies som används för att kunna visa dig relevant annonsering och skräddarsytt innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på hemsidan. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa webbsidor tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.