Hem

>

Insikter

>

Intervju

Intervju med

Anna Sävinger Åslund – HR-chef, Essity

Så får du medvind när förändringens vindar blåser

Anna Sävinger Åslund – HR-chef, Essity

Publicerad:

Förändringsresor är något som varje företag går igenom, blir man någonsin “klar”? Anna Sävinger Åslund är HR-chef på hygien- och hälsobolaget Essity och för en tid sedan gick bolaget genom en stor förändringsresa då de expanderande inom ett helt nytt område. För Brightmill delar hon sina bästa råd om hur du säkerställer att alla jobbar mot samma mål.

Anna har lång erfarenhet inom HR och har under sina 20 år på Essity fått prova på många olika roller inom HR. Essity, eller SCA som det hette från början, har utvecklats till att gå från ett bolag med ett antal parallella verksamheter, till ett globalt integrerat bolag med en tydlig gemensam affärsstrategi. 

– Det är stor skillnad på hur vi ser på vår affär idag. Vi har gått från att vara ett ganska produktionsdrivet företag till att idag vara ett globalt kund- och konsumentdrivet bolag inom hygien och hälsa, med ett tydligt gemensamt syfte att ”bryta barriärer mot välbefinnande”. Ett exempel på hur det påverkat vår verksamhet  är vårt förvärv av BSN medical, som gör det möjligt för oss att växa inom området health and medical. Det kompletterar vår tidigare verksamhet på ett bra sätt och har varit en stor förändring för oss. Parallellt har vi drivit ett stort digitaliseringsarbete, som fortfarande pågår.

Skapa rätt förutsättningar för din förändringsresa

Detta har medfört ett komplext förändringsarbete och med det följer en del utmaningar. Förutom att utbilda personal i just förändring så handlar det även om förändringar i arbetssätt och kompetenser.

– Med förändring är det lätt att tänka att det har ett slut, men förändring är ju konstant. Hittills har vi jobbat med att digitalisera alla affärsprocesser, och det innebär även förändringar i roller och kompetenser. En förändring kräver ett starkt engagemang och förståelse från ledningen, men även som ledare. Du genomgår själv en förändring, det måste man förstå för att vara en bra ambassadör. Vi har lagt mycket tid och resurser på den här förändringsresan, bland annat skapat ett strukturerat arbetssätt och utbildat organisationen. Vårt change management concept beskriver hur man driver en framgångsrik förändringsprocess. Här lär man sig planera för att kunna gå igenom en förändring, det är olika för alla individer hur man hanterar den. Vi som ledare måste hantera detta och förstå vad som händer i organisationen, fastställer Anna.

Det affärsnära HR-arbetet gör skillnad

Anna tror på ett affärsnära HR-arbete, något som hon såg tidigt i sin karriär. Det handlar om att ha en gemensam bild om vart man är på väg och skapa en vilja och engagemang. Om man driver ett företag är det grundläggande att alla vet vad man jobbar mot.

– Nyckeln är att förstå affären genom att applicera insikter och kunskaper för att leverera ett affärsresultat. HR:s roll är att identifiera möjligheter som vi inte utrett tillräckligt, road blocks, eller om det saknas kompetens i teamet. Det gäller att skapa miljöer där medarbetare vill vara, att vara en attraktiv arbetsgivare. Då måste man förstå vilka vi behöver nå och hur vi attraherar dem. Det kan man bara göra om man förstår affären. Att vara affärsnära betyder att man ger sig in i affärsdiskussioner med ett people perspektiv. Du jobbar medvetet mot slutresultatet.

Ledarskap handlar om att balansera polariteter

Tydlighet, nyfikenhet, att vara äkta, uppmuntrande och ge frihet till sina medarbetare, sätter Anna högt upp på listan över punkter som en ledare måste jobba med. Lika viktigt är att alltid ligga ett steg före och ha ett framtidsperspektiv. 

– Ledarskap handlar mycket om att hantera polariteter, och ha flera perspektiv. Till exempel att tänka framtid och inte bara här och nu, att hitta balansen här är av största vikt. Som ledare måste du våga tänka nytt och prova, det skapar tillit. Du måste även vara tydlig med syfte och förenkla för medarbetarna.

Få med dig hela företaget – hitta kärnan

Att agera snabbt när förändringar sker är något som Essity fick öva på i skarpt läge. När världen vändes upp och ner under pandemin gällde det att snabbt göra rätt prioriteringar. Att förenkla och hitta kärnan i allt, är något som blev tydligt under pandemins initiala fas. 

– Inget vi gör är längre enkelt, i en stor organisation brottas vi ständigt med olika åsikter, frågor, landskulturer eller lagar till exempel. Det blir komplext, och då gäller det att hitta essensen för att kunna få med sig hela företaget. Vad är det viktigaste vi måste fokusera på nu? Om man kan göra det tydligt och enkelt, är det lätt att samlas kring och agera. Vi gjorde en lista över våra prioriteringar: 1. care for our people. 2. secure business success 3. contribute to society. Det betydde i praktiken att vi ställde om vår produktion så vi kunde utveckla och tillverka egna munskydd till våra medarbetare i fabriken, vi kunde få fram munskydd till både företag och till samhället som var i stort behov av det. Det skapar ett gemensamt driv internt om du kan ta dig tiden att prioritera det viktigaste just nu för att sen agera.

Dela gärna!

Mer

insikter