Hem

>

Insikter

>

Intervju

Intervju med

Anna-Lena Wretman – VD, Getswish

“Som ledare är det jag själv som är verktyget”

Anna-Lena Wretman – VD, Getswish

Publicerad:

I innovativa och kreativa miljöer är det särskilt viktigt som ledare att låta de anställda styra sitt arbete och sin vardag själva. Det säger Anna-Lena Wretman, vd för Getswish, som står bakom tjänsten Swish. Med en stark tro på självledarskap inom organisationen har hon byggt upp bolaget från grunden – här berättar hon om vägen dit.

Anna-Lena Wretman är ekonom i grunden och har under nästan hela sitt liv arbetat i olika roller inom den finansiella sektorn. Men intresset för ledarskap fanns med tidigt och redan i tjugofemårsåldern hade hon sin första chefsroll. Att gilla människor, och att vara nyfiken på vad som driver andra, är en oerhört viktig egenskap som ledare, enligt Anna-Lena Wretman.

– Jag kom tidigt till insikt om att det är jag själv som är verktyget. Det är viktigt att jag förstår mig själv i förhållande till andra – och att jag förstår både vad som driver mig och andra. Själva hantverket i ledarskapet handlar om dialog, delaktighet, driv och att våga, säger Anna-Lena.

Självledarskap i kreativa och innovativa miljöer

Allt fler företag väljer att använda sig av självledarskap inom sin organisation. Anna-Lena är en varm förespråkare av detta, något som inte minst har varit tydligt på Getswish. På frågan om vad självledarskap innebär för henne i praktiken svarar hon:

– För mig innebär det att det inte finns någon som talar om vad alla ska göra varje dag. Det är istället något som var och en måste ta ansvar för och skapa själv, tillsammans med de man arbetar nära med. Att självstyrande ledarskap har varit rätt strategi för Getswish har varit en självklarhet. Särskilt i kreativa och innovativa miljöer är det inte jag som chef som kan eller ska tala om för andra vad de ska göra, det måste komma från dem själva eftersom de också har den bästa kunskapen om hur man bäst löser uppgiften.

Specifika krav på den som leder arbetet

Fördelarna med att som chef låta medarbetarna ta ett stort ansvar är många. Anna-Lena berättar att det för många innebär en stärkt känsla av att man har mandat att påverka, rår över sin vardag, är en del av ett team och att ens kunskap behövs. Förutom att det innebär ett effektivare arbetssätt leder det också till en bättre arbetsmiljö och bidrar till färre sjukskrivningar. Samtidigt ställer det stora, och specifika, krav på ledarskapet i organisationen.

– Visionen och målen måste vara tydliga och det är oerhört viktigt att man får alla att känna att de har mandat att ta beslut. Utmaningen, och uppgiften, som ledare är att skapa rätt förutsättningar för mandatet, utan att det uppfattas som att man går in och styr som i det traditionella hierarkiska ledarskapet, säger Anna-Lena.

Interimschefer viktiga för Getswish

Interimschefer och seniora konsulter har haft en viktig roll i uppbyggandet av Getswish, säger Anna-Lena.

– På Getswish har vi några som har varit med oss hela vägen från början. Hos oss kallar vi dem för linjekonsulter, men det är extern kompetens som har tagits in till både specialistroller och chefsroller. Vi hade inte varit där vi är idag utan dem. Det har varit fantastiskt att ha med sig duktiga människor, som kan sin sak, redan från starten i organisationen, säger Anna-Lena, och fortsätter:

– För mig är det ingen större skillnad mellan dem som tagits in externt och de som är anställda i Getswish. De får tillgång till samma information som de anställda, och de är givetvis med när vi pratar om typiska organisationsfrågor som arbetsmiljö och ergonomi, eller då vi har interna möten tillsammans.

Att låta interimschefer och seniora konsulter vara delaktiga i bolaget tror Anna-Lena är en viktig nyckel, då man väljer att plocka in kompetens utifrån.

– Särskilt då man använder sig av interimschefer och någon kliver in i ett chefsuppdrag. Då har personen en viktig funktion i organisationen och måste ha samma status som andra personer som har chefspositioner på företaget. Jag tror det är svårt som interimschef om man inte känner att man är en del av bolaget.

Tar nästa kliv i karriären

Samtalet börjar lida mot sitt slut, men först berättar Anna-Lena om nästa utmaning hon står inför i karriären, då hon kommer att lämna Getswish för att ta över som vd för Fundler. Hon berättar att hon kommer ta med sig sina erfarenheter och lärdomar om vad som tidigare fungerat bra i organisationer hon jobbat i. Hon hoppas att de nya kollegorna är intresserade av att prova på liknande arbetssätt även på Fundler.

– Något av det första jag kommer göra när jag träffar mina nya kollegor är att beskriva det jag tycker är viktigt i att bygga framgångsrika team, till exempel delaktighet och delegerat ansvar och mandat. Och att det är människorna och hur vi är mot varandra som spelar roll.

Dela gärna!

Mer

insikter