Interim IT-chef

Söker du en interim IT-chef? Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer inom IT och teknik.

Gör en förfrågan

Hur ser marknaden ut för interima IT‑chefer?

 
Infografik interim IT-chef

Vi har koll på vårt nätverk med IT-chefer runt om i Sverige, och vet till och med när de är tillgängliga för nya uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Jessica Frösell - Chefsrekryterare

Jessica Frösell

Chefsrekryterare | 076-875 67 55

Jessica har 20 års ledarerfarenhet från bl a IT- & konsultbranschen och har drivit eget företag med inriktning på HR och rekrytering.

Tova - Interim IT-chef

Tova knyter ihop IT med affären

Att prata om IT som en stödfunktion är sedan länge förlegat – IT är numera en integrerad del av affären. Det säger Tova, interim IT‑chef som har arbetat som interimskonsult i nära fem år.

Innan Tova blev interimskonsult jobbade hon inom bank och finans samt som CIO på dåvarande SF Bio. I den senare tjänsten var hon med i ett enormt förändringsarbete där SF Bio skulle anpassa sin tjänst efter dagens digitala krav på företag.

– Genom att affär och IT arbetar tillsammans från start uppnår man en ömsesidig förståelse för nyttan av en satsning och den insats som krävs. Jag har många gånger upplevt att de stora fördelarna kommer när just den här kopplingen fungerar, inleder Tova.

Många av Tovas uppdrag har kretsat kring just detta, att knyta IT till affären, samt att införa agila arbetssätt, både internt och med leverantörer.

– Det en interimskonsult har på sin plussida är att man har gjort resan innan, ofta flera gånger om. Man vet vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre, även om varje uppdragsgivares situation är unik.

Kompetensbristen inom IT är svårignorerad och kan få många att tappa fart. Har du sett några angreppssätt som fungerat bra för att säkerställa tillräcklig, och rätt, bemanning?

– Min erfarenhet är att blandade team med både seniora specialister och juniora medarbetare är lösningen. Seniora medarbetare sitter på en enorm kunskapsbank som man måste dela med sig av till sina juniora kollegor, och det ska vara uttalat och tid ska finnas avsatt. De mer erfarna är de som säkrar kompetensen och kvaliteten. Har man ett öppet arbetsklimat där man som medarbetare vågar blotta sig och ställa frågor blir kompetensöverföring en naturlig del. Hur väl man lyckas handlar till stor del om ledarskapet – men alla medarbetare har ett ansvar! Om man gemensamt tänker på företagets bästa kommer det att gynna alla.

Här menar Tova att handledarskapet är viktigt, både som stöd och kvalitetssäkring, men också för att fånga upp de juniora talangerna i företaget.

– Det är många företag som är beroende av kompetensen hos bara några få medarbetare, vilket förstås är otroligt sårbart.