Hyr en interim IT-chef som levererar

Vi hjälper er att tillsätta en interim IT-chef eller affärsorienterad CIO som besitter djupa teknikkunskaper i kombination med starka ledaregenskaper.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Interim chef

Ansvar en interim IT-chef kan ta: 
– Digitalisering
– Förändringsarbete
– Programledning
– Outsourcing
– Drift och förvaltning
…och mycket mer.

Vad kan en interim IT-chef bidra med på ert företag?

Våra kvalificerade IT-chefer kan snabbt sätta sig in i er situation. Genom att driva förändringar och effektivisering inom IT:s hela kretslopp och förbättra den totala kvaliteten i tjänsten, kan de se till att IT-funktionen maximerar sin leverans.

Brightmills interimschefer har gedigen erfarenhet av att leda verksamheter med drift, systemförvaltning och utveckling. Utifrån affären kan de utveckla IT-strategier och processer. De är vana vid ledningsgruppsarbete och att driva både operativa och strategiska IT-frågor och tar gärna helhetsansvar för sitt verksamhetsområde inklusive arbetsledning, budget- och personalansvar. En viktig del i det är att leda, motivera och utveckla medarbetarna att leverera mot uppsatta mål.

Gör en förfrågan

Unikt kandidatnätverk tack vare toppuppdrag

I vårt stora nätverk finns toppkandidater som har hittat till oss tack vare de spännande uppdragen vi förmedlar.

I nätverket kan vi hitta en interim IT-chef med en eller flera specifika kompetenser som exempelvis digitalisering, e-handel, program- och projektledning, upphandling och outsourcing, och mycket mer. Vi säkerställer även att slutkandidaterna har de rätta personliga egenskaperna för att på bästa sätt möta förutsättningarna i varje specifikt interimsuppdrag.

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.

Catrin Andersson - interim IT-chef

Transkript

"Jag heter Catrin Andersson och jag jobbar som interimschef. Det finns en anledning att man tar in en chef tillfälligt. Något ska göras, i ofta ganska svåra skeden, och jag gillar när det är svårt.

Sen finns det en tid, det finns en deadline. Jag har ett datum när kontraktet går ut och då kan man hänga upp rätt mycket på det och skapa tryck i leveranserna och få fokus på det som behöver göras. Så det finns extra mycket möjligheter i interimschefsjobbet.

Jag har också använt det i ledarskapet, ett sätt att peppa personalen, som ibland tycker att det är lite knivigt att ha en tillfällig chef. Men jag tror verkligen på det jag säger till dom, att använd det som en möjlighet, använd tiden. Nu är jag här och nu gör vi något riktigt riktigt bra tillsammans. Det funkar bra."