Vassa försäljningschefer med erfarenhet av din bransch

Vi på Brightmill hjälper dig att hitta en kvalificerad interim försäljningschef som på kort tid kan göra stor skillnad. Här finns kandidater med gedigen erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete inom en mängd olika branscher. Kontakta oss så matchar vi ditt uppdrag med riktigt vassa kandidater.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Ansvar en interim försäljningschef kan ta: 
– Affärsutveckling
– Processförbättringar
– Säljcoachning
– Försäljningsprognoser
– Kundrelationer
…och mycket mer.

Skapa värde från dag ett med en interim försäljningschef

Att stå utan säljchef vid fel tillfälle kan medföra stora konsekvenser för hela organisationen. I vårt nätverk finns ett brett urval av olika seniora försäljningschefer som är redo att leverera värde från dag ett. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi snabbt sätta oss in i dina behov och uppdragets karaktär. Det gör att vi snabbt kan presentera de för uppdraget mest kvalificerade kandidaterna i vårt nätverk.
Gör en förfrågan

Erfarenhet som skapar förtroende

Våra säljchefer är vana att arbeta med fullt budgetansvar, bygga varumärken, arbeta med försäljningsprognoser och, där det behövs, bygga upp säljorganisationer. Dessutom vet de hur man bygger goda relationer med kunder, VD och andra angränsande avdelningar som inköp, service och ekonomi. Personalansvar med coachande inslag samt fokus på att leda och utveckla både säljteam och säljprocesser är något som våra interimschefer ser som en självklar del av sitt arbete.

Våra kandidater kännetecknas av att de motiveras av ambitiösa mål och strävar efter att uppnå hög kundnöjdhet genom utveckling av befintliga och skapande av nya kundrelationer. Vi på Brightmill är alltid lyhörda inför de önskemål som ni har kring kandidaternas personliga egenskaper. Vi vet att det spelar roll för interimsuppdragets slutresultat.

Gör en förfrågan

Anders Olsson - Interimschef inom sälj & marknad

”Att fokusera på det som man är bäst på och använda sina kunskaper och erfarenheter i olika miljöer är definitivt utvecklande”

Med över 20 års internationell erfarenhet av ledande befattningar, tog Anders sitt första interimsuppdrag 2015. Via Brightmill gick han in som interim exportchef på ett producerande bolag inom konsumentvaror. Efter att ha slutfört sitt arbete, var han på väg att lämna sitt uppdrag, men efter moget övervägande beslutade han sig för att stanna kvar hos kunden.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund, uppgift samt din roll.

Jag har arbetat internationellt i ledande befattningar i över 20 år. Det här uppdraget gick ut på att lösa affärsmässiga problem, föreslå en ny strategi för verksamheten med en organisation som speglade den planen och verkställa hela förändringen. I multinationella företag som jag har erfarenhet av sker den här typen av förändringsarbete kontinuerligt, så jag kände mig trygg och mogen att anta uppdraget.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik och varför?

I ledarskaps- och förändringsroller. Dels för att jag tycker om det, men självklart också för att jag har ganska mycket erfarenhet av det och inser nödvändigheten av förändringar.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Ledarskap, kunskap om internationell handel, god affärsmässighet och strategisk inriktning internationellt.

Berätta om något du gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Jag är glad över att jag lyckades vända en negativ trend, generera värde och skapa något positivt att bygga vidare på för framtiden. Vi lyckades också skapa bra lösningar för de individer som var involverade.

Vad ser du för fördelar med att arbeta som interimschef?

Att fokusera på det som är man är bäst på och använda sina kunskaper och erfarenheter i olika miljöer är definitivt utvecklande. Man vågar utmana ännu mer som konsult då man vet att man måste göra skillnad under en mycket begränsad tid. Då man är anställd inom en organisation är det lätt att ta hänsyn till bland annat intern politik. Det har man inte riktigt tiden till som konsult, vilket i vissa lägen känns befriande. Supporten, mentorskapet och hur professionellt allt hanterades med administration gjorde att tiden med Brightmill blev till en grymt positiv erfarenhet!

Läs hela intervjun med Anders

Peter Hafverkorn - Interimschef inom sälj & marknad

”Det blev det största boksläppet förlaget någonsin upplevt”

Peter arbetar som interim försäljningschef på ett internationellt mediabolag. Genom att skapa en struktur, en metodik och en plattform att stå på etablerade Peter och hans team nya arbetssätt. Arbetssätt som inte bara förbättrade hur man arbetade tillsammans med kunder och för konsumenter, utan som också bidrog till att en författare sålde fler böcker än någonsin tidigare.  

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Jag är säljchef och KAM under en pappaledighet. Med tiden har det även blivit mer affärsutveckling och jag har även fått leda projekt och coacha ledningsgruppen i att våga tänka nytt och göra nya saker.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Jag är mest framgångsrik i säljledande roller och inom affärsutveckling. Dels för att jag är metodisk och strukturerad i mitt sätt att jobba, men också för att jag vågar tänka om och tänka nytt. Det gör att jag på ett bra sätt kan utveckla de affärer som finns.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

En struktur och arbetsmetodik i säljarbetet, vilket har lett till att man nu jobbar mer mekaniskt med sälj och har en plattform att stå på. Det gör att man vet när, var och hur man ska arbeta med kunderna. Nu arbetar man även mer utifrån konsumenternas behov än vad man tidigare gjort.

Berätta om något som du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Under resans gång fick jag uppdraget att bli projektledare och släppa en författares nya bok. Med hjälp av mitt strukturerade arbetssätt och min förmåga att tänka nytt fick jag ihop alla intressenter. Jag kanaliserade all information till författare och agenter samt byggde upp en stomme kring hur allt på ett smidigt sätt ska gå till vad gäller uppföljning, möten och liknande. Allt detta innebar nya arbetssätt för organisationen.

Vad har du och ditt team uppnått hittills?

Boken blev väldigt lyckosam. Det blev det största boksläppet förlaget någonsin upplevt och författaren har aldrig tidigare sålt så bra av en bok, vilket var superkul! Vi har implementerat 80/20-regeln och flera säljverktyg, och på kort tid har vi även uppnått mer stabilitet och struktur. Det har varit en rolig förändringsresa!

Läs hela intervjun med Peter

Karin Öckert - Interimschef inom sälj & marknad

”Jag behöver inte vara rädd för att klampa i klaveret”

De mest passande uppdragen är de som innebär förändring. De som ger en möjlighet att göra skillnad för människor och som passar Karins personliga egenskaper. De får gärna finnas på ett mellanstort företag med ett ledarskap och en företagskultur som överensstämmer med hennes värderingar. Så var det på uppdraget som interim försäljnings-och kundtjänstchef på ett mellanstort internationellt bolag inom detaljhandel. Karin tar inte uppdrag hon inte brinner för.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Jag har jobbat med kunder och människor i hela mitt yrkesliv. De senaste 15–16 åren har jag arbetat på Alecta, varav de sista tio var i en ledarposition. De fyra sista åren satt jag även med i företagsledningen och ansvarade för kundservicefunktionen, webben, kundansvariga och en utvecklingsfunktion.

Mitt uppdrag nu är att genomlysa arbetssätt och organisationsstruktur på en kundservice- och säljavdelning. Att stötta och utveckla funktionen på väg mot nästa utvecklingskliv. Det gäller att fokusera på helheten, men att samtidigt kunna spetsa i specifika frågor.

Hur väljer du dina uppdrag?

Jag vill känna att jag förstår och tror på uppdraget eller tjänsten. Uppdraget får gärna vara på ett mellanstort företag där jag kan göra skillnad och påverka med hjälp av min kompetens och erfarenhet. Jag tar mig gärna an förändringsuppdrag i organisationer med ett ledarskap och en företagskultur som överensstämmer med mina egna värderingar. Och på företag där jag känner engagemang, glädje och tro på att jag kan bidra till verksamhetens och personalens utveckling.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

I förändringsuppdrag där det är tydligt vad det är som behöver åstadkommas och åt vilket håll man vill. Om uppdraget är tydligt kan jag arbeta fokuserat och lösa de utmaningar och problem som finns. Jag tycker om att arbeta med människor och tar mig därför gärna an ledaruppdrag. Jag lägger mycket av den första tiden på att vinna människors förtroende. Om jag får tillit kan jag lättare börja titta på det faktiska nuläget och utifrån det arbeta framåt.  

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Efter att ha arbetat väldigt länge på ett och samma ställe och känt att jag behövde kliva utanför min komfortzon ville jag prova något nytt. Att jobba som konsult innebar att jag får bredda mig, lära mig andra branscher, träffa nya människor och få nya insikter samtidigt som jag får användning av det jag kan sedan tidigare.

Som konsult får jag driva och utveckla andra människor. Jag kan vara objektiv, se på saker med nya ögon och jag behöver inte vara rädd för att klampa i klaveret. Jag får nya lärdomar och insikter som jag kan ta med mig vidare.

Beskriv vad det var som gjorde ditt uppdrag så framgångsrikt.

Jag fick bra information om uppdraget och kände direkt att det skulle passa mig. När jag träffade kunden överensstämde den bild och information jag fått tidigare. Brightmill månade om att jag skulle få en bra start och det gjorde att jag kände mig trygg den dagen jag började. De jobbade seriöst och professionellt och det avspeglas i mitt sätt att agera när jag är ute hos kunden.  

Jag har också fått en bra uppföljning ute hos företaget. De har tagit sig an mig som en anställd och jag har fått möjlighet att verkligen sätta mig in i verksamheten och närma mig de som jobbar här. Jag fick tid på mig i början att bygga relationer, vilket jag tror har varit en stor del i att det fungerat väl så här långt.

Läs hela intervjun med Karin

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan och få svar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.