Interim inköpschef

Söker du en interim inköpschef? Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer inom supply chain och inköp.

Gör en förfrågan

Hur ser marknaden ut för interima inköpschefer?

 
Infografik interim inköpschef

Vi har koll på vårt nätverk med inköpschefer runt om i Sverige, och vet till och med när de är tillgängliga för nya uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Eva Persson - Chefsrekryterare

Eva Persson

Chefsrekryterare | 070-812 91 90

Eva har mer än 20 års ledarerfarenhet inom flertalet branscher som finans, försäkring, reseindustrin och tillverkande industri och har även en bakgrund som chefsrekryterare.

Michael - Interim inköpschef

“Fördelen som interim är att man kan ställa dumma frågor”

Med en bakgrund inom processutveckling på bland annat Linde (tidigare AGA) och Tetra Pak bestämde sig Michael för att bli interim 2017 – ett beslut som gett mer frihet, och helt andra utmaningar än vad han tidigare stött på som anställd.

Michael har idag ett uppdrag som konsult inom product management på Tetra Pak. En av anledningarna till att han för tre år sen beslutade sig för att bli interim handlade om att han ville ha mer frihet. Han och frun köpte en gård i Skåne, och tajmingen var på flera plan bra. Skillnaderna på att jobba interimt och att vara anställd är enligt Michael många, men han trycker framförallt på informationsflödet är en av de viktigaste pusselbitarna att få i ordning på:

– Mycket handlar om att få rätt information på flera olika plan. Dels så att man har data och underlag för att fatta rätt beslut, men det handlar också om att man behöver skapa förtroende snabbt eftersom man kommer in på kort sikt. Att bygga relationer är nyckeln för att få en ärlig bild över situationen, och om det uppstår friktion i informationen eller kommunikationen med anställda är det svårt att lyckas med uppdraget. En fördel med att vara ny i organisationen är att man kan ställa dumma frågor och ifrågasätta etablerade sanningar. Det är ett värde man kan tillföra som interim och som man inte gör i samma utsträckning om man varit där en längre tid.

Många företag önskar en ökad styrning av indirekta köp. Vilka är dina erfarenheter?

Om man ska kunna få ett fokus på indirekta köp måste man börja med att tydliggöra potentialen. Det handlar om att tydliggöra och förankra behovet och potentialen. Först bör man ha ett case att komma med, fråga sig vad man kan tjäna på projektet, sen måste man också se till att det finns stödprocesser som fungerar för indirekta köp så att alla kan följa just de processerna, säger Michael.

Som interim inköpschef, hur kan man minska glappet mellan inköp och compliance?

Först måste man själv förstå reglerna. De behöver vara enkla och entydiga. Man måste även lyssna på de som arbetar i organisationen och vad de upplever som fungerar eller ej. Man behöver identifiera vad som är relevant kritik och vad som bara är tyckande.
I de flesta organisationer finns det tongivande personer. Deras syn på hur saker och ting fungerar blir sanningar. Här måste man i min roll identifiera vilka som står och väger, vilka jag kan få över på min sida. Här blir självklart förankringen hos ledningen och relationerna med medarbetarna A och O, förklarar Michael.

Vad är vanligt att företag som vill förbättra sin P2P-process missar?

Att iterera sin utveckling av processen. Man ska lansera processen relativt snabbt och redan från början planera in uppdateringar av den. Man behöver vara beredd på att göra om vissa processer, och därtill släppa prestigen. Det är viktigt att man inser att man inte alltid måste ha allt 100% klart innan man sjösätter något. Genom att kommunicera med användarna och att vara öppen för att förbättra processerna kommer dina medarbetares förtroende öka, eftersom det ger delaktighet och bättre processer, avslutar han.