Resultatdrivna inköpschefer redo för nya uppdrag

Vare sig du behöver en interim inköpschef med erfarenhet av en specifik bransch eller inom offentlig verksamhet, så kan vi på Brightmill hjälpa er att täcka era behov. I vårt nätverk finns en mängd toppkandidater redo att ta sig an nya uppdrag.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Ansvar en interim inköpschef kan ta: 
– Styrning & uppföljning
– Intern utveckling
– Leverantörsutveckling
– Upphandling
– Förändringsarbete
…och mycket mer.

Hitta rätt interim inköpschef för er verksamhet

Våra inköpschefer tar gärna ansvar för utveckling, styrning och uppföljning av era inköpsbehov, både vad gäller direkta och indirekta kostnader. Vi har ett brett urval av kandidater med färdigheter inom både strategiskt och taktiskt inköpsarbete och med gedigen erfarenhet av personalansvar och vid behov, av ledningsgruppsarbete.
Gör en förfrågan

Gedigen kompetens, lång erfarenhet och rätt personlighet

Vi kan hjälpa dig att hitta en interimschef med lång erfarenhet inom förhandling, avtalshantering inklusive avtalsjuridik och leverantörsutveckling. Vi har även kandidater med sin tidigare karriär i det offentliga som behärskar offentlig upphandling och tillhörande regler och praxis.

En interim inköpschef kan säkerställa att er leverantörsbas är optimerad ur ett kvalitets-, totalkostnads-, innovations-, hållbarhets-, risk- och affärsmöjlighetsperspektiv genom att definiera inköpsstrategier, projektleda upphandlingsprocessen, upprätta avtal, säkra kontraktsefterlevnad hos leverantörerna samt tillgodose kontinuerlig uppföljning och utveckling av leverantörer och verktyg för detta.

Dessutom kan de säkra att en välfungerande inköpsprocess finns på plats, där sökande och realisation av kostnadsbesparingar är en naturlig hörnsten. God förhandlingsförmåga och hög integritet är en självklarhet hos alla våra interimschefer.

Gör en förfrågan

Peter Beckert - Interimschef inom inköp & Supply Chain

“Att arbeta som interimschef ger större frihet”

När Peter väljer uppdrag tittar han på först på beskrivningen och uppdragsgivarens förväntningar för att sedan jämföra dem med hans erfarenheter och kunskaper. Via Brightmill fick han ett uppdrag som interim inköpschef på ett internationellt börsbolag inom Life Science.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Uppdraget var att leda inköpsavdelningen, dess inköpsverksamhet och inköpsteknik. Jag var med i ledningsgruppen och i ledningsarbetet, och jag var drivande i utvecklings- och besparingsprojekt.

Hur väljer du dina uppdrag?

Det måste finnas en tydlig och klar uppdragsbeskrivning. När jag vet vad som förväntas gör jag en egen utvärdering och funderar på om jag har den erfarenhet och kunskap som krävs samt om jag kan nå bra resultat. Jag funderar även över uppdragets upplägg och tidsåtgång och om man får rätt kompensation för den kompetens och insats som krävs.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Jag har främst arbetat med affärs- och organisationsutveckling samt verksamhets- och inköpsledning. Jag har även drivit inköpsbolag och därför också hanterat avtalsförhandling och relationsutveckling. Dessa områden är mina styrkor.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har mycket erfarenhet från omorganisering, ledarskap och tidigare uppdrag som inköpschef. Med all den kunskapen kunde jag påverka och minska den oro som ofta uppstår hos personal och ledning vid omorganisering. Jag var även med och hanterade en hel del strukturarbeten och avtal.

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Att arbeta som interimschef ger större frihet – man kan välja uppdrag, arbetsgivare och arbetstider. Dessutom är det omväxlande då inget uppdrag är det andra likt. Även om de påminner om varandra så innebär varje nytt uppdrag en ny företagskultur, ny ledningsstil och andra förutsättningar. Genom att arbeta i olika miljöer får man även en bred kunskap och ett stort kontaktnät.

Läs hela intervjun med Peter

Daniel Åkesson - Interimschef inom inköp & Supply Chain

”Jag kunde fylla en lucka kompetensmässigt”

Daniel baserar valet av sina uppdrag på faktiska arbetsuppgifter. Han väljer de uppdrag som är tydliga och han trivs som bäst när de präglas av kommersiellt arbete med externa kontakter. I sitt senaste uppdrag via Brightmill – en roll som interim inköpschef på ett mellanstort teknikbolag – kunde han täcka precis det glapp som kompetensmässigt behövde fyllas.

Hur väljer du dina uppdrag?

Jag baserar valet av mina uppdrag på faktiska arbetsuppgifter. Jag tittar också på målet med uppdraget och försöker göra en bedömning om det är realistiskt eller inte. Det är stor skillnad i typ av utmaning beroende på om man tar ett uppdrag på till exempel Eriksson eller en lokal livsmedelskedja, och därför är jag noga med att ta reda på vad uppdraget faktiskt innebär.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Jag är bra på att skapa lönsamma relationer, både på inköpssidan och säljsidan. Jag har jobbat med det länge och därför är jag starkast i de roller där jag får arbeta kommersiellt med externa kontakter.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Mitt uppdrag är att ta fram hur kunden bör arbeta med strategiskt inköp. Man har tidigare inte arbetat med strategiskt inköp och det dagliga arbetet har varit begränsat till mer operativa arbetsuppgifter.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har bidragit till framgångsrik förhandling och tagit fram avtalspaket för inköp av produkter och tjänster för att minska företagets risker. Jag har också arbetat fram hur de ska säkerställa en leverantörsbas som över tid bidrar till företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Brightmill gav mig ett uppdrag på ett företag som har en massa kompetenser men som behövde komplettera med just den erfarenhet och kunskap jag har. Av den anledningen passade uppdraget mig väldigt bra, och jag kunde fylla en lucka kompetensmässigt.

Läs hela intervjun med Daniel

Jonas Eriksson - Interimschef inom inköp & Supply Chain

”Hade vi inte gjort det hade det inte gått att fortsätta tillverka produkten”

Jonas fick uppdraget som interim strategisk inköpare på ett mellanstort tillverkande industribolag via Brightmill. Med gedigen teknisk kunskap, erfarenhet från olika branscher och en förmåga att arbeta över avdelningar, var Jonas med och identifierade ett problem som hade kunnat påverka i sådan utsträckning att man inte längre hade kunnat tillverka produkten ifråga.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Jag jobbar med strategiskt inköp av verkstadsprodukter och gjutgods. Jag är industriell ekonom i botten och har jobbat med allt som har med materialplanering och inköp att göra.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har teknisk kunskap inom ritningsläsning, konstruktion och tillverkning samt bred kunskap om materialplanering i tillverkande företag och planering av produktion ute hos leverantörer. Det gör att jag bland annat vet vilka problem det är man som företag brottas med.

Berätta om något du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Det som gick bra i uppdraget var att vi lyckades styra dit vi ville. Vi hade en kreativ och professionell dialog kring kvalitetsproblem med fokus på att lösa själva problemet. Det gäller att komma fram till lösningar och förstå att allt inte är svart eller vitt.

Kan du ge exempel på någon situation när du förutsett kommande problem och utvecklat förebyggande åtgärder?

Vi identifierade att vi hade kassationer i produkten som berodde på slitna gjutmodeller. Genom metodisk uppföljning såg vi att produktionen inte skulle fungera och vi insåg att vi inte skulle kunna leverera inom ett halvår om det fortsatte på samma sätt. Då fick vi kommunicera till ledningen att det behövdes nya investeringsbeslut för att köpa nya modeller. Hade vi inte gjort det hade det inte gått att fortsätta tillverka produkten.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Jag är mest framgångsrik i tekniska branscher och min styrka är att jag både kan inköpsdelen och har ett tekniskt kunnande. Förutom erfarenhet från olika typer av branscher har jag en förmåga att prata med människor över avdelningar vilket behövs för att kunna sköta ekonomi, konstruktion och utveckling.

Läs hela intervjun med Jonas

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan och få svar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.