Interim Supply Chain Manager

Söker du en interim Supply Chain Manager? Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer inom supply chain och logistik.

Gör en förfrågan

Hur ser marknaden ut för interima Supply Chain Managers?

 
Infografik interim Supply Chain Manager

Vi har koll på vårt nätverk med supply chain-konsulter runt om i Sverige, och vet till och med när de är tillgängliga för nya uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Eva Persson - Chefsrekryterare

Eva Persson

Chefsrekryterare | 070-812 91 90

Eva har mer än 20 års ledarerfarenhet inom flertalet branscher som finans, försäkring, reseindustrin och tillverkande industri och har även en bakgrund som chefsrekryterare.

Birgitta - Interim Supply Chain Manager

“Om jag fick välja hade jag digitaliserat alla manuella administrativa processer”

Som en person med stort engagemang, mycket driv och energi samt en inneboende rastlöshet var det kanske ingen tillfällighet att Birgitta skulle bli interim: “Jag gillar att engagera mig i saker, träffa nya människor, utveckla verksamheter och därefter gå vidare till nästa arbete”, förklarar hon.

Som interim supply chain manager behöver man ha många bollar i luften vilket Birgitta är mycket bra på. Birgitta brinner för förändringsarbete, med fokus på kundnöjdhet och lönsamhet, och är verkligen engagerad att driva det förbättringsarbete samt dess processförbättringar som behövs och älskar att få med sig medarbetare i förändringen. Birgitta blev egen 2011 och älskar kombinationen av att lära sig nytt med friheten i att kunna vara sin egen, även om det på så sätt och vis inneburit risker emellanåt.

Hur säkerställer man mandat och minimerar informationsglapp när man är nytillträdd interim supply chain manager?

– Ofta har man mer mandat i början, och mindre ju närmare slutet på uppdraget man kommer pga att den tillkommande chefen ofta vill besluta. Mycket handlar naturligtvis om hur benägen ledningen är att ge befogenheter och mandat till en interimschef, hur vana de är att arbeta med föregående chef samt deras vana av rapportering och förbättringsarbete. Företag tar ofta in interimschefer när något behöver förändras snabbt och ibland med stora steg från deras nuvarande situation. De är ofta till olika grad ostrukturerade miljöer med låg processinriktning, eller arbetsplatser där ledning eller struktur på organisation inte fungerar till 100%.

– Det är viktigt med att åstadkomma processeffektivitet och tydliga resultat av process och organisation. Dock beror också uppdragets längd på hur mycket som hinner implementeras samt hur villig tillkommande chef/organisation är att fortsätta driva förbättringsarbetet.

I takt med digitaliseringens framfart har även materialflödet blivit effektivare, men enligt Birgitta finns det mycket kvar att göra:

– Många företag är ofta långt efter i den digitala transformationen. Ofta stöter jag på manuella administrativa processer som enkelt kan effektiviseras digitalt och därmed öka personalens effektivitet och motivation genom att få bort de enklaste rutinarbetena för att istället kunna fokusera på mer utvecklande uppgifter.

Det tar tid att välja system och ofta ska det utvärderas väldigt länge. Oftast saknas det en vision om hur man vill arbeta i framtiden, man tittar mer på dagens arbetssätt. Enormt viktigt att inte cementera en befintlig ineffektiv arbetsprocess med ett nytt system. Mitt tips är att fokusera på att ha kommande arbetssätt och processer så dokumenterade att de stödjer systemval samt att ibland måste man våga satsa utan att ha alla fakta. Bestäm er för vad ni vill göra och var beredda och villiga att förändra längs vägen. Våga investera, i såväl kompetens, organisation och process som i ett IT-system. Det kostar något mer i tid men ger oftast en snabbare avkastning på investeringen.

Hur kan man bäst hantera fluktuationer i logistikleverantörernas priser?

– Ett sätt kan vara att skriva avtal över en längre tid, eller ha avtal med flera leverantörer och därmed konkurrensutsätta dem. Dock behöver man se på totalkostnaden för hela sin supply chain, samt veta vilka risker som är förenade med vilka delar i kedjan. Som exempel så köper ju många från Asien på grund av den låga produktionskostnaden, men här är det viktigt att vara medveten om att det finns många andra typer av kostnader som kan göra sig gällande.

Många väljer t ex båttransport därför det är billigast men det ger långa leveranstider och ökar osäkerheten i hur mycket lager som krävs för att täcka efterfrågan under hela ledtiden från order till leverans. Om en produkt blir felproducerad eller förstörs under leverans tar det lång tid och vanligtvis ökade kostnader för att få nya produkter. Därför är det viktigt att ha kontroll på hela sin supply chain och gärna ha så korta ledtider som möjligt.