Affärsdrivna Supply Chain Managers som gör skillnad

Vi på Brightmill hjälper dig hitta en affärsdriven interim Supply Chain Manager eller logistikchef. Vi har några av branschens mest eftertraktade chefer med erfarenhet från både distribuerande och tillverkande bolag.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Ansvar en interim Supply Chain Manager kan ta:
– Analys & strategi
– Produktionskapacitet
– Optimering av flöden
– Flytt av lager
– Tredjepartslogistik
…och mycket mer.

Få rätt interim Supply Chain Manager på plats

Våra interimschefer är vana vid att arbeta både strategiskt och operativt i sina roller. De arbetar bland annat som huvudansvariga för företags försörjningskedjor, från order till slutleverans, och ansvarar för allt från prognos till distribution.

Våra kandidater besitter förmågan att översätta företagsstrategier till konkreta mål inom supply chain, något som de sedan operativt implementerar genom sina team. Dessutom planerar de produktionskapacitet, säkerställer hög leveranssäkerhet, skapar bra styrningsprocesser och relevanta KPI:er samt förhandlar villkor och samarbetar med leverantörer.

Gör en förfrågan

Erfarenhet av förändring, ledning och mycket mer

De flesta av våra interimschefer har gedigen erfarenhet av personalledning, projektledning och ledningsgruppsarbete. Med praktisk erfarenhet från olika affärssystem, besitter många även hög IT-kompetens. Har ni även behov av förändringsledning inom exempelvis optimering av material-, produktions- och logistikflöden eller förflyttning av lager, upphandling av transporter eller etablering av tredjepartslogistik (3PL), har vi interimskonsulter med dokumenterad erfarenhet även inom dessa områden.

Något som också spelar roll för hur framgångsrikt ett interimsuppdrag blir är personlighet. Därför är vi måna om att hitta en interim Supply Chain Manager som matchar våra kunders behov även i det avseendet.

Gör en förfrågan

Mats Berggren - Interimschef inom Supply Chain, inköp & logistik

”Det är ett givande och ett lärande”

Genom Brightmill har Mats arbetat som interim logistikchef på ett internationellt producerande bolag inom konsumentvaror. Att arbeta som interimschef innebär dels att man kan bidra med mycket erfarenhet, men också att man lär sig mycket nytt. Man ges ofta utrymme att ifrågasätta och kan därför också påverka och bryta gamla mönster och beteenden där det behövs, berättar Mats.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Chefsroller inom Supply Chain är de roller jag levererar bäst i. Jag har haft förmånen att jobba inom flera delar och ta olika roller inom företags värdekedjor. Det gör att jag har en god syn på hur ett företag fungerar som helhet.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har kunnat tillföra såväl operativ som strategisk erfarenhet från olika områden såsom inköp, supply planning, logistik och distribution. Jag har en bred och god insyn i företags supply chain. Dessutom har jag erfarenhet från att arbeta som projektledare, vilket är väldigt användbart i en interimschefsroll.

Berätta om något du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Generellt i uppdrag handlar det om att leda människor och umgås med medarbetare på ett enkelt sätt. Man kan skapa världens bästa planer, men det är acceptansen hos kollegorna som avgör hur bra det faktiskt blir. Ett tydligt men enkelt ledarskap ger framgång.

Kan du ge exempel på någon situation när du förutsett kommande problem och utvecklat förebyggande åtgärder?

Något som är vanligt förekommande och identifieras i flera företag, är otydliga processer och brister i rutiner. Därför är just process- och rutinkartläggningar viktiga framgångskriterier som medför GAP-analyser och därtill kommande åtgärdspaket.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Det är ett givande och ett lärande. Man kan tillföra mycket av sina erfarenheter från tidigare branscher och på samma gång lära sig mycket om den nya branschen. Som interimschef har man också möjlighet att ifrågasätta mer än vad man kan om man arbetar som tillsvidareanställd i en linjebefattning.

Läs hela intervjun med Mats

Peter Beckert - Interimschef inom inköp & Supply Chain

“Att arbeta som interimschef ger större frihet”

När Peter väljer uppdrag tittar han på först på beskrivningen och uppdragsgivarens förväntningar för att sedan jämföra dem med hans erfarenheter och kunskaper. Via Brightmill fick han ett uppdrag som interim inköpschef på ett internationellt börsbolag inom Life Science.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Uppdraget var att leda inköpsavdelningen, dess inköpsverksamhet och inköpsteknik. Jag var med i ledningsgruppen och i ledningsarbetet, och jag var drivande i utvecklings- och besparingsprojekt.

Hur väljer du dina uppdrag?

Det måste finnas en tydlig och klar uppdragsbeskrivning. När jag vet vad som förväntas gör jag en egen utvärdering och funderar på om jag har den erfarenhet och kunskap som krävs samt om jag kan nå bra resultat. Jag funderar även över uppdragets upplägg och tidsåtgång och om man får rätt kompensation för den kompetens och insats som krävs.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Jag har främst arbetat med affärs- och organisationsutveckling samt verksamhets- och inköpsledning. Jag har även drivit inköpsbolag och därför också hanterat avtalsförhandling och relationsutveckling. Dessa områden är mina styrkor.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har mycket erfarenhet från omorganisering, ledarskap och tidigare uppdrag som inköpschef. Med all den kunskapen kunde jag påverka och minska den oro som ofta uppstår hos personal och ledning vid omorganisering. Jag var även med och hanterade en hel del strukturarbeten och avtal.

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Att arbeta som interimschef ger större frihet – man kan välja uppdrag, arbetsgivare och arbetstider. Dessutom är det omväxlande då inget uppdrag är det andra likt. Även om de påminner om varandra så innebär varje nytt uppdrag en ny företagskultur, ny ledningsstil och andra förutsättningar. Genom att arbeta i olika miljöer får man även en bred kunskap och ett stort kontaktnät.

Läs hela intervjun med Peter

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan och få svar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.