Handlingskraftiga produktionschefer att hyra

Har du ett behov av att snabbt få in en interim produktionschef eller fabrikschef? Vi kan hjälpa dig att tillsätta en kvalificerad interimschef som kan leda och utveckla produktionsorganisationen och dess medarbetare. Med vårt stora nätverk av kandidater kan vi matcha er kravprofil och specifika behov.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Ansvar en interim produktionschef kan ta: 
– Produktionsutveckling
– Lean Production
– Ständiga förbättringar
– Produktionsekonomi
– Kvalitet och säkerhet
…och mycket mer.

Rätt interim produktionschef tar er till nästa nivå

Våra interimschefer har lång erfarenhet från en rad olika tillverknings- och processindustrier samt en vana av att initiera och systematiskt driva ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten. De kan leda och utveckla produktionsorganisationen och dess medarbetare mot uppsatta mål, med tydligt fokus på produktivitet, kvalitet, säkerhet och kostnad. En viktig del i arbetet är att snabbt skapa förtroende i organisationen, en annan är att coacha och utveckla produktionsledarna.
Gör en förfrågan

Säkra leveransen med extra vass kompetens

De flesta har också tidigare erfarenhet av att fullt ut ansvara för leveranssäkerhet, arbetsmiljö, budget och ekonomisk resultatuppföljning inom sitt område. Vi säkerställer även god kommunikationsförmåga då en interim produktionschef behöver hantera många interna och externa kontaktytor som exempelvis inköp, produktutveckling, ekonomi, externa leverantörer osv.

Behöver ni en förändringsledare för att minimera kvalitetsbrister och kostnader, och samtidigt öka effektivitet och kundnöjdhet, så har vi interimskonsulter med specialistkompetens inom Lean, Six Sigma, 5S och Kaizen.

Gör en förfrågan

Joakim Andersson - Interimschef inom produktion & Supply Chain

”Man skaffar sig en ökad kunskapsbas och erfarenhet som är guld värd i kommande uppdrag”

Joakim trivs bäst i uppdrag där han får driva förändringar kopplade till människor och teknik. I sitt senaste uppdrag som interim platschef på ett mellanstort producerande bolag inom konsumentvaror, har han bland annat skapat driv och engagemang hos medarbetarna att fortsätta utveckla och tro på det man gör. Och det bästa med att arbeta som interimschef anser han är de olika människorna, företagen och alla de erfarenheter man får.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Jag är platschef och arbetar främst med att utveckla arbetsstrukturer och skapa rätt förutsättningar för att öka produktivitet och lönsamhet.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Som platschef, teknisk chef, produktionschef och underhållschef. Att driva förändringar kopplade till människor och teknik är min styrka. Jag är bra på det tekniska och affärsmässiga, på att få individer att gemensamt jobba mot uppsatta mål och på att göra arbetet i organisationen lite roligare, effektivare och säkrare för var dag.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har en väldigt bred teknisk kunskap, en hög ekonomisk och affärsmässig förståelse och en förmåga att se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Dessutom är jag kreativ och resultatinriktad, och jag kan snabbt analysera och hitta nya möjligheter. Jag har också lätt för att prata detaljer och teknik med en typ av person samt om processer och ekonomi med en annan. Jag kan passa in i olika roller på olika nivåer i företag.

Berätta om något som du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Jag har skapat driv och engagemang att utveckla och fortsätta tro på det man gör, och jag har fått medarbetarna att tänka i nya banor och på så sätt få aha-upplevelser. Många små saker som införs gör sammantaget mycket i slutändan.

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört mot att vara anställd?

Det är spännande att träffa nya människor och möta olika företag. Man skaffar sig en ökad kunskapsbas och erfarenhet som är guld värd i kommande uppdrag. Dessutom växer man som individ.

Läs hela intervjun med Joakim

Elisabeth Ernehag - Interimschef inom produktion & Supply Chain

”Det är ett väldigt tacksamt arbete”

Med lång erfarenhet från coachning av företag arbetar Elisabeth idag praktiskt med sina kunskaper och erfarenheter. I sitt uppdrag som interim nordisk HSEQ-direktör på ett börsnoterat producerande industribolag har hon inte bara gått från utbildning till att arbeta hands-on. Hon har också fått krav att bli till möjligheter och flera vägar att bli till en gemensam. Och hon rekommenderar alla att testa på arbetet som konsult.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Jag har ett föräldravikariat för en person som är chef för hälsa, kvalitet, miljö och säkerhet. Min huvuduppgift är att se till att vi följer lagstiftningen som finns inom varje område och att vi lever upp till företagets egna policies. Dessa är i mångt och mycket strängare än själva lagstiftningen då det här är en farlig arbetsmiljö med riskfyllda leveranser. Jag är ansvarig för medarbetare som alla har specialistkompetens inom dessa områden, så mitt uppdrag är att stötta dem och dra de stora penseldragen för hur vi utvecklar avdelningen.

Vilka sakkunskaper har du kunnat tillföra uppdragsgivaren?

Jag har expertkunskap inom de fyra områdena. Det gör att jag kan göra en stor insats, göra hela organisationen medveten kring områdena och vara tydlig när det gäller lagstiftning och policy. Jag kan förklara affären och varför det ser ut som det gör.

Berätta om något som du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Jag är stolt över att jag har kunnat ge ledningsgruppen anledning att inte vara så bekymrade och kunna se på de krav som ställs som en möjlighet att utvecklas istället för något som stryper åt.

Kan du ge exempel på någon situation när du förutsett kommande problem och utvecklat förebyggande åtgärder?

Bland annat inom revision, kundrevision och certifiering. Jag har kunnat förebygga att alla springer åt olika håll samtidigt och sett till att vi istället arbetar strukturerat och tar itu med det viktigaste först.

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Jag har undervisat och coachat företag i många år, så det har varit en otroligt spännande utmaning att få omsätta mina kunskaper i praktiken. Nu får jag gå in under en längre tid och använda mig av ännu fler erfarenheter. Jag rekommenderar verkligen att man testar på det här!

Jag har fått väldigt bra stöttning av Brightmill. De är tydliga, tillmötesgående och jag upplever en stor tillit, vilket är de tre viktigaste punkterna för att jag ska känna mig bekväm. 

Läs hela intervjun med Elisabeth

Ulf Hedenström - Interimschef inom produktion & Supply Chain

”Jag blev uppringd angående uppdraget på en onsdag och på fredagen började jag.”

Samtalet kom på en onsdag och två dagar senare var uppdraget igång. Allt gick fort och uppdraget fortsatte att växa med tiden. ”Det blev all in på slutet!” berättar Ulf om sitt uppdrag som interim produktionschef på ett börsnoterat tillverkande teknikbolag.

Hur väljer du dina uppdrag?

Jag utgår ofta från teknikinnehållet och utmaningarna. Jag vill gärna utmanas och utvecklas, och inte komma in i ett uppdrag där jag bara går på gamla rutiner. Jag tar mig gärna an en utmaning där man har ett problem, står inför en stor kapacitetsökning eller på något sätt behöver tagga upp sig lite grann. Jag tycker också att det är viktigt att man snabbt får en bra överblick över uppdraget. Ibland spelar även det geografiska läget in.

I vilka roller anser du dig vara starkast och mest framgångsrik? Varför?

Jag hamnar alltid i någon form av ledarroll och har mest framgång i de uppdrag där jag får driva och påverka någonting, gärna förbättra eller utveckla. Även om jag försöker hålla en låg profil hamnar jag tillslut mitt i spindelnätet, och det är där jag trivs. Jag arbetar bra med alla och har ofta lätt att komma in bland nya kontakter.

Jag lutar mig mot mina tekniska kunskaper och jag tycker också att jag snabbt kan överskåda ett behov och se var det finns flaskhalsar. Jag är analytisk men kommer ändå ganska snabbt fram till en idé och plan.

Beskriv ditt uppdrag lite kort – bakgrund och uppgift samt din roll.

Det hela gick väldigt fort. Jag blev uppringd angående uppdraget på en onsdag och på fredagen började jag.

I kort handlade uppdraget om att bolaget expanderade. De hade en cyklisk produktionsmiljö som just nu pikade och det sammanföll dåligt med tidigare ledarskap. Det fanns missnöje, var ostrukturerat och man hade ett kapacitetsbehov på 400% i ökning. Uppdraget var från början att ta sig an den utmaningen, men det växte till att även handla om personalfrågor, produktion och lönesättning. Det blev all in på slutet vilket var kul!

Berätta om något du har gjort i uppdraget som du är särskilt stolt över.

Att snabbt hantera ett stort kapacitetsbehov i en stormig miljö. Alla stod lite handlingsförlamade och det behövdes någon som dels kom utifrån, men som också hade varit med om problemet förut. Och någon som hade tid och kapacitet att leda och peka i stora drag, alla kan inte springa åt olika håll.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Det fanns många faktorer. När man kommer utifrån gäller det att placera sig mitt på golvet och på så sätt försöka identifiera problemet och behoven. Det gick snabbt att komma in i matchen på det här uppdraget, bland annat för att Brightmill hade gjort ett bra grundarbete och förklarat tydligt vad det hela innebar och för att vi var överens om uppdraget i stora drag. Det blev en bra matchning, dels i uppdraget men också på plats.

Läs hela intervjun med Ulf

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan och få svar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.