Interim HR

Vi är specialister på interim HR och har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer och interimskonsulter inom HR.

Gör en förfrågan

Vilken kompetens söker du?

Som specialister på interim HR attraherar vi erfarna HR‑konsulter med förståelse för affärsdrivet HR‑arbete och förmågan att snabbt skapa engagemang.

Här är några av de roller vi tillsätter. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Gör en förfrågan

Interimschefer

Exempel:

Interimskonsulter

Exempel:

Anders - Interim HR-specialist

"Fördelen med interim är att man fokuserar på det kortsiktiga men har erfarenheten från ett långsiktigt perspektiv"

Efter att ha varit anställd som HR-chef valde Anders att bli konsult för fem år sedan, ett beslut som innebär att han har större frihet och kan se över sin egen tid på ett helt annat sätt än tidigare. “Jag har hittills ofta varit fullbelagd vilket naturligtvis är en fördel om man ska arbeta som interim HR-specialist”, säger han.

I många organisationer är HR-avdelningar en viktig ryggrad som hanterar lönefrågor, personalärenden och rekryteringar. För Anders är rollen som interim HR-specialist så mycket bredare än så:

– Framförallt tycker jag att det är väldigt spännande att arbeta i företag som är på väg igenom stora, organisatoriska förändringar.

Vilken fördelning mellan operativt och strategiskt arbete trivs du bäst med?

– Som interim är man huvudsakligen operativ mest, men är det till exempel ett utvecklingsuppdrag kan det vara en god idé att dela med sig av sina tankar och idéer som man har med sig från tidigare erfarenheter.

Anders understryker att jobba kortsiktigt är något som är en stor fördel när man är interim, inte minst därför att det ger en möjlighet att agera på ett sätt som ger ett tydligt resultat relativt snabbt:

– Som interim är jag ju ingen “förvaltare”, min roll handlar väldigt mycket om att sätta mig in i ett uppdrag snabbt och därefter skapa underlag för beslutsfattning som gynnar organisationen. Fördelen är att man jobbar kortsiktigt, det du gör här och nu är det du mäts på. Det är det viktigaste.

Hur han approcherar nya utmaningar ser lite olika ut, han understryker dock vikten av att ha ett öppet sinnelag inför varje ny utmaning:

– Ofta har man som interim en bredare kompetens än vad som efterfrågas. Det är ofta en fördel eftersom man kan komma in med ett perspektiv som kanske gör att man ser en problematik eller frågeställning som är helt nya för kunden.

Torbjörn - HR-konsult

En HR-konsult som gillar att medla vid konflikter

I HR-konsulten Torbjörns värld står HR för human relations, och inte human resources. För det fundamentala, som kan hjälpa eller stjälpa ett bolags affär, är hur relationerna fungerar inom verksamheten.

Nyss fyllda 65 men inga planer på att gå i pension – för Torbjörn, interim HR‑konsult, tillhör det livets goda att jobba. Det säger sig självt att han har en gedigen erfarenhet inom HR. Han har verkat i olika sektorer och suttit i ett flertal ledningsgrupper. I uppdragen ligger fokuset på relationer mellan individer och att knyta HR närmare affären.

– I min värld står HR för human relations, inte human resources. Det senare låter mer som en avdelning för mänskliga resurser, när det i själva verket alltid handlar om relationer.

Torbjörn menar att det är relationer och kultur som bygger en organisations framgång. Konflikter som ligger och pyr måste redas ut, annars spiller det alltid över på affären.

– Jag gillar konflikthantering. Det är förstås inte många som vill skylta med att det finns konflikter internt. Men det skadar både effektiviteten och lönsamheten om dessa inte reds ut. Oftast handlar det inte om att bli sams, utan att få parterna att acceptera att de tycker olika. Här tror jag definitivt att det är lättare att agera objektiv medlare när man kommer in som interimskonsult och har ett utifrånperspektiv.

Vilka utmaningar möter du ofta hos bolag när du kommer in som HR‑konsult?

– Ofta behövs det ledarstöd, coachning, kompetensutveckling och hjälp med succession. Men även stöttning i arbetsrättsliga frågor som MBL och arbetsmiljö. Dessutom är det vissa bolag som ännu inte har integrerat sin HR till affären och affärsnyttan. Frågor som employer branding, kulturbygge och värderingsdriven organisation är det som HR ska användas till. Det är fundamentalt för lönsamheten – hela ens varumärke utgår ju från människor och relationer. Därför är det också viktigt att HR finns representerad i ledningsgruppen, och inte, som det är på vissa ställen, rapporterar till ekonomichefen istället för vd:n.

När gör du som mest nytta, som konsult?

– Först och främst måste uppdraget i sig vara målstyrt, både på kort och lång sikt. Målen ska vara strategiska, taktiska och operativa. Sedan tycker jag att ju mer det är att ta tag i desto roligare är det. Det kan vara att driva en förändringsprocess exempelvis. Jag vill verkligen se och känna att mitt uppdrag bidrar till att företaget når sin vision.