Interim HR Business Partners som gör skillnad

Söker du en interim HR Business Partner? Kontakta oss för att snabbt få tillgång till affärsdrivna HR-konsulter som gör skillnad.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Chefsrekryterarna Hanna & Kristina på Brightmill – Interim management

Exempel på uppdrag: 
– Organisationsutveckling
– Arbetsrätt
– Kompetensförsörjning
– Employer Branding
– Arbetsmiljöfrågor
…och mycket mer.

Kvalificerade HR Business Partners för alla typer av utmaningar

Våra HR Business Partners kan erbjuda ett proaktivt och konsultativt HR‑stöd i din organisation. Samtliga har vana av att arbeta affärsnära och besitter ett brett kunnande inom HR. De kommer från olika typer av organisationer och branscher men har gemensamt att de är vana vid att arbeta självständigt. Detta oavsett om det gäller det dagliga löpande arbetet eller att utveckla och driva förändring.

Rollen som interim HR Business Partner ställer i många fall höga krav på relationsskapande, och våra konsulter hanterar både interna och externa kontaktytor med trygg hand. Att kunna stötta organisationen och fungera som bollplank till chefer och medarbetare i HR‑relaterade frågor inom exempelvis organisationsutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor är en självklarhet.

Gör en förfrågan
Interimschef

HR-konsulter med bred kompetens

Många företag arbetar idag aktivt med hur de uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Som HRBP är Employer Branding-arbetet en av de frågor man ofta är delaktig i. Även Employee Engagement är bland de arbetsuppgifter som kan landa på en HRBP.

En av de mest efterfrågade kompetenserna hos HR-konsulter är goda kunskaper i arbetsrätt. Inom detta ryms inte bara fackliga förhandlingar och kännedom om olika kollektivavtal, utan även kompetens avseende hur man hanterar exempelvis rehab och andra personalärenden.

I rollen som HRBP kan du givetvis också gå in och arbeta mer projektorienterat mot vissa specifika frågor som behöver extra fokus. Under många år har digitalisering varit ett begrepp på mångas läppar och i HR-arbetet har i många organisationer varit föremål för ett förändringsarbete i det avseendet. Detta innebär att det för vissa HRBP-roller kan finnas krav både på systemvana och förmåga att planera och genomföra internutbildningar för medarbetarna.

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.