Hyr en interim HR-chef med affärsfokus

Söker du en interim HR-chef? Vi har lång erfarenhet av att snabbt tillsätta affärsdrivna HR-chefer och HR-direktörer, i såväl privat som offentlig sektor.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Chefsrekryterarna Hanna & Kristina på Brightmill – Interim management

Exempel på uppdrag: 
– Operativt & strategiskt
– Förändringsarbete
– Organisationsutveckling
– Kompetensförsörjning
– Processförbättringar
…och mycket mer.

Kvalificerade HR-chefer för alla typer av utmaningar

Oavsett om du söker en interim HR-chef eller HR‑direktör, så är vi säkra på att du ställer höga krav på den kandidat du vill ha. Hos Brightmill hittar du seniora kvalificerade konsulter med vana av att leda en HR‑organisation och att driva såväl operativa som strategiska HR‑frågor.

Många HR-chefsroller kräver en bred HR‑bakgrund med ett gediget kunnande inom flera fält. Konsulten förväntas behärska alltifrån arbetsrätt och fackliga förhandlingar till arbetsmiljö och kompetensfrågor. Även värdegrundsarbete kan bli aktuellt. Därutöver ska hen ha förmågan att leda utvecklingen av bolagets HR‑processer och följa upp dessa utifrån satta verksamhetsplaner och aktiviteter. Att kunna prioritera liksom att arbeta strukturerat, processdrivet och resultatorienterat är ett måste.

En viktig del av uppdraget som interim HR‑chef är att kunna fungera som chefsstöd åt organisationens chefer. Att på ett pedagogiskt sätt informera om vad som gäller samt ge support i olika HR‑frågor. Att med integritet och respekt för såväl individens som bolagets bästa kunna leda sina kollegor genom personalärenden och andra HR‑frågor. Som interim HR‑chef förväntas du kunna etablera och underhålla förtroendefulla relationer både internt och externt.

Även kompetensrelaterade frågor ligger ofta ytterst på HR‑chefens bord. Kompetensförsörjning är idag för de allra flesta en strategiskt viktig fråga, när kampen om talangerna är hård. Som HR‑chef är det inte ovanligt att man är delaktig i chefsrekryteringar men också den som utarbetar modeller och rutiner för hur man ska attrahera och behålla talangerna. I detta ingår också kompetensutveckling. Med det sagt, är det också viktigt att HR‑chefen har en allmän förståelse kring arbetsmarknaden och hur den ser ut idag och hur trenderna ser ut för respektive bransch. Som ett led i den omfattande digitalisering som genomsyrar arbetsmarknaden finns det idag ofta krav på god digital kännedom inom HR‑området.

Rollen som interim HR‑chef innebär ofta ett personalansvar. En konsult behöver därför ha vana av att planera, leda och fördela arbetet mellan sina medarbetare. Oavsett om rollen ställer krav på förändring, nyskapande eller förvaltning av ett etablerat HR‑arbete, är ledarskapet en nyckelkompetens som behövs för att driva arbetet framåt. Det är vanligt att ledningsgruppsvana efterfrågas.

Gör en förfrågan
Interimschef

Interim förhandlingschef

Även förhandlingschef är en roll som vi lägger i kategorin HR‑chef och som vi tillsätter med jämna
mellanrum. Rollen betraktas ibland som en specialistroll, men kan också innefatta personalansvar för exempelvis ett antal HR‑specialister.

Förhandlingschefen leder, samordnar och driver förhandlingsarbetet i sin organisation och ansvarar för att utveckla organisationens arbetsgivarpolitik i nära samarbete med övriga på HR‑avdelningen. Rollen innebär ett centralt, strategiskt ansvar för förhandlings- och samverkansfrågor och ställer höga krav på arbetsrättsligt kunnande genom tolkning och tillämpning av lag och centrala avtal.

Konsulterna som är aktuella för denna roll förväntas ha stor förhandlingsvana samt att kunna omsätta arbetsrätt i praktiken. Ofta är förhandlingschefen den som agerar bolagets representant i olika samverkanssammanhang. På listan över arbetsuppgifter kan även förhandling, förvaltande och utvecklande av organisationens lokala kollektivavtal och andra villkor ingå. Givetvis kan det även inom ramarna för förhandlingschefens uppdrag finnas behov av arbetsrättsliga utredningar samt utveckling av HR‑processer inom specialistområden som lönebildning och lönerevision. Brightmills förhandlingschefer är ansvarstagande och strukturerade. De har en god pedagogisk förmåga och är kunniga i kommunikation.

Gör en förfrågan

Susanne von Wowern - Interim HR-chef

“Man måste leka detektiv!”

Via Brightmill har Susanne ett uppdrag som interim HR-chef för ett mindre börsnoterat teknikbolag. När hon börjar ett nytt uppdrag som detta tar hon tidigt kontakt med sina närmsta medarbetare. Hon är lyhörd inför de behov som finns och försöker snabbt lokalisera vad som behöver göras och hur det ska genomföras.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Jag har en magister i företagsekonomi och diplom inom export och internationell affärsutveckling. Jag har arbetat inom turismbranschen i många år, som personalvetare på global nivå sedan år 2006 och som anställd konsult på bolag. Idag driver jag eget som konsult.

Vilka personliga egenskaper anser du krävs för att vara en bra interimskonsult?

Som person gäller det att dels vara lyhörd inför de behov som finns, men också att våga föreslå annat. Även om man är anställd för att göra plan A ingår det i ens uppdrag att också visa på plan B. Självklart behöver man också vara trevlig och kanske lite mer ödmjuk än som vanlig anställd.

Vad ser du för fördelar för en uppdragsgivare att ta in en interimslösning för den roll du har idag?

Man fyller ett omedelbart glapp som också ofta uppstått oväntat. Med en interimslösning kan man söka en konsult med just den kompetens man behöver.

Hur skulle du definiera uppdragets största utmaning? Hur hanterade du det?

När man kommer in som interimschef gör man det för att det saknas kunskap inom ett visst område. Man måste snabbt fylla ett hål och oftast behöver man göra det utan att få någon djupare information då det saknas möjlighet till överlämning. Därför gäller det att snabbt förse sig med den information man behöver. Man måste leka detektiv och försöka lokalisera vad som behöver göras, hur saker ska göras och vilka personer man behöver ta kontakt med för de olika frågorna.

Berätta hur du gör för att snabbt etablera ett förtroende som interimschef i en ny organisation.

I min roll som personalchef är mina intressenter i första hand ledningsgruppen. De jag har kontakt med är VD, CFO, toppcheferna och de lokala HR-cheferna ute i länderna. Därför ser jag alltid till att börja med att sitta ned tillsammans med dem i ett möte. Det är också viktigt att visa på ens eget och funktionens värde för hela företagets siffror. Och så är det återigen viktigt att vara trevlig, artig och att leverera det som man ska.

Läs hela intervjun med Susanne

Annette Guthner - Interim HR-chef

”Jag tycker att jag har ett fantastiskt arbete!”

Som interimschef kommer Annette in med en stor dos nyfikenhet, mod och nya ögon. På så sätt kan hon lättare vara objektiv i relation till uppgiften, processen och hela förändringsarbetet. Via Brightmill fick hon ett uppdrag som interim HR-direktör på ett mellanstort internationellt bolag inom detaljhandel.

Vad ser du för fördelar för en uppdragsgivare att ta in en interimslösning för den roll du har idag?

Det är flexibelt och det går snabbt. Till exempel om man behöver få in någon med specialistkunskap vid frånvaro eller i en förändringsprocess alternativt när man behöver kompetens man inte redan har i bolaget.

Hur stor del av ditt uppdrag är förvaltning och hur stor del av ditt uppdrag är förändringsarbete?

I den roll jag har just nu är allt förändring, men det beror samtidigt på hur man definierar förändring. Nu är jag interim HR-direktör och då man inte har haft en HR-funktion på det här sättet förut så är allt nytt. Men generellt skulle jag säga att 30% är förvaltning och resten förändring.

Vilka personliga egenskaper anser du krävs för att vara en bra interimschef?

Man behöver vara flexibel, nyfiken och orädd. Och man behöver våga titta in i nya saker. Och så måste man vara ödmjuk, naturligtvis.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Jag har arbetat som personalchef och personaldirektör i 30 år och har fått massor med insikter under resans gång. Jag tycker att jag har ett fantastiskt arbete!

När du kommer in som interimschef är du både en extern person och besitter en mängd sakkunskaper och erfarenheter, hur har detta hjälpt dig i nuvarande uppdrag? Är det någon skillnad mot att komma in som anställd?

Egentligen inte, det beror hur man ser på saken. Som interim kan man lättare vara objektiv eftersom man kommer in för att utföra en speciell uppgift, driva en process eller ett förändringsarbete. Man kastas in i processen, arbetet och rollen med öppna ögon och uttalade mål.

Berätta hur du gör för att snabbt etablera ett förtroende som interimschef i en ny organisation.

Leverera! Det är ju vad det handlar om.

Läs hela intervjun med Annette

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.

Gunilla Jernberg - interim HR-chef

Transkript

"Jag heter Gunilla Jernberg. Jag jobbar som interimschef inom human resources och organisationsutveckling. Jag gillar att lära mig nya saker och tar med mig erfarenheter snabbt ifrån många olika branscher till mina kunder. Då kan jag ge dem nya perspektiv på hur de kan förbättra organisationen.

Ofta när en interimschef behövs så är det något särskilt som behöver uträttas. Då krävs det stor tydlighet och att harmonisera allting som ska göras gentemot mot samma mål med alla inblandade parter. Och som konsult så efterfrågas ofta mina råd och jag förväntas också komma med riktigt bra förbättringsförslag. Och det gillar jag."