Interim Business Controller

Söker du en interim business controller? Då kan vi hjälpa dig att snabbt få rätt person på plats. Här kan du ta del av intressant information om marknaden och läsa en intervju med en interimskonsult som har bred erfarenhet av rollen.

Gör en förfrågan

Hur ser marknaden ut för interima business controllers?

En interim business controller behöver vara skicklig på att knyta ihop analys med kommunikation för att få till förändring. I vårt konsultnätverk har vi erfarna controllers som är vana att snabbt sätta sig in i komplexa verksamheter och skapa pedagogiskt uppbyggda rapporter och beslutsunderlag. Det kan t ex vara controllers med erfarenhet att analysera stora datamängder eller som har jobbat med omfattande investeringsprojekt. Eller konsulter som har kompletterande kompetenser som exempelvis BI-verktyg, digitalisering, projektledning eller som har specifik branschkompetens.

Förutom traditionella controlleruppgifter kan en interimskonsult även bidra till att förbättra och effektivisera processer och rutiner för ekonomistyrningen. Med utgångspunkt från era specifika behov kan vi snabbt hjälpa till att matcha rätt person till uppdraget.

Infografik interim Business Controller

Vi har koll på vårt nätverk med controllers runt om i Sverige, och vet till och med när de är tillgängliga för nya uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Henrik Engstam Phalén - Chefsrekryterare & VD

Henrik Engstam Phalén

Chefsrekryterare & VD | 070-931 32 61

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen. Han har en bakgrund från flera globala välrenommerade bolag och har en fil kand i systemvetenskap. Henrik har varit bosatt och arbetat i Singapore och Taiwan.

Christian - Interim Business Controller

"Det krävs en framåtsyftande uppföljning”

Med framåtsyftande uppföljning och tydliga processer blir det lättare att hitta och råda bot på rotorsaken till problem, istället för att bara lindra symptomen. Om det och inkluderande ledarskap berättar Christian, interim business controller, för Brightmill.

Christian har jobbat som interimskonsult i tio år. Han säger själv att han halkade in på det av en slump, men att det numera är hans livsstil.

– Jag trivs mycket bättre som konsult än som fastanställd. När man är anställd blir man en expert på ett mikrokosmos; ens identitet blir starkt förknippad med industrin man verkar inom. Som interim, däremot, får jag lära mig om många olika saker! Det kan vara ansträngande att komma in i en ny verksamhet, ofta även en helt ny bransch, i början. Men belöningen är desto större.

Controllerfunktionen är idag mer strategiskt disponerad än tidigare. Hur kan man som interim business controller göra för att snabbt visa sin strategiska kompetens?

– Man måste börja med att leva i framtiden, vilket enligt min erfarenhet ofta är lättare sagt än gjort. Det krävs en framåtsyftande uppföljning. Hos en av mina uppdragsgivare gjordes detta på ett konkret och effektivt sätt. Där låg fokus helt och hållet på framtiden – vad vill vi åstadkomma det här året och hur har det gått hittills? Det tvingade oss att vara proaktiva i vårt arbete, diskutera problem innan de skedde och det hjälpte oss med vår prioritering. Vi kunde jobba med rotorsaken istället för symptomen.

Här menar Christian att vikten av processer också kommer in:

– Allt handlar om arbetsflöden, processer och vem som har vilken funktion. Då lyfter man naturligt blicken. Samma sak gäller i ledningsgruppen, där fokuset ska vara det strategiska arbetet, och inte att prata om operativa problem som hände förra veckan.

Hur lyckas man bäst med sitt ledarskap som interimschef?

– En liten sak som gör stor skillnad är att alltid säga vi istället för jag. Det är ett effektivt sätt att jobba med inkludering. Då pratar man helt plötsligt om framtiden i termer av var är vi på väg, istället för “jag tycker att vi ska hit”. Sedan är det viktigt att respektera andras arbete och kompetenser. Jag kan exempelvis aldrig komma med åsikter om säljmetoder, eftersom jag inte är säljare. Däremot ligger min kompetens inom ekonomin, och då kan jag hänvisa till siffrorna om vi behöver få upp försäljningen på något sätt. Om problem bemöts på det sättet får man nästan alltid ömsesidig respekt och gehör för sina idéer.

Ulla - Interim business controller

En interim business controller som gillar analysen och strategierna

En interim business controller behöver stora öron, nyfikenhet och viss integritet för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det menar Ulla, som arbetat som konsult i fjorton år.

Ulla berättar att hon blev interimskonsult lite av en slump. Året var 2006 och när hon sökte en fast tjänst via ett rekryteringsbolag frågade de om hon inte skulle bli konsult åt dem istället. Hon funderade lite på saken – och tackade ja. Med en bakgrund i redovisning har hon gått mot att arbeta helhjärtat som business controller.

– Jag ville vara närmare verksamheten, inleder Ulla. Med redovisning så tittar man mer bakåt och följer månadsutfall. Som controller, å andra sidan, jobbar man mer strategiskt och får vara med och påverka samt planera för verksamheten. Förutom analyser, rapportering, budget och prognos, tittar jag även över processer och rutiner. Vilket jag tycker är extra kul; jag tycker om att förbättra saker!

Vilka nya krav, och möjligheter, innebär förflyttningen från manuell hantering till automatiserade processer för redovisning och business controlling?

– Vad gäller automatiserade processer så vill jag säga att det främst är redovisningen som påverkas. Rutinarbeten bli mer automatiserade vilket frigör tid för personal att göra andra saker som analyser, förbättra processer och fördjupa sig i det de gör. Vad gäller krav, så måste man förstå hur flödena hänger ihop. Man måste kartlägga och förstå vad medarbetarna gör manuellt och automatisera utefter det så att man inte missar något. Det tar sin lilla tid. Även business controllers drar nytta av digitaliseringen. Bland annat genom ett flertal nya och förbättrade system så att uppföljning och analyser kan tas fram på ett snabbare och mer säkert sätt.

För dig personligen, vad innebär förväntansbilden på business controllers som mer aktiva än tidigare?

– Det är bara roligt! Man blir mer av en affärspartner. Eftersom det i grunden handlar om samma typ av uppgifter är man inte särskilt branschberoende heller, utan kan hoppa runt lite. Det är ytterligare en aspekt som gör jobbet kul, samtidigt som det ställer stora krav på att se och greppa helheten hos ens uppdragsgivare. Utmaningen ligger i att förstå verksamheten och finansieringsleden, vilka ser olika ut hos varje bolag. Exempelvis kan det vara stor skillnad på hur detta fungerar i helt privata eller kommunalt ägda verksamheter.

Att arbeta strategiskt kräver insikt. Hur kan man som interim business controller skaffa sig den business intelligence man behöver för att kunna ta rätt beslut?

– Jag brukar säga att jag har stora öron. Det är egentligen det enda sättet, att vara med på möten och prata med ens nya medarbetare för att få en så tydlig bild av företaget som möjligt – delaktighet är viktigt! Ibland finns det specifika lagar och regleringar som styr verksamheten, och då kan det vara viktigt att få extern hjälp av exempelvis en jurist för att verkligen förstå. Det gäller att vara nyfiken och att skapa kontakter.