Rätt interim CFO genom träffsäker matchning

Vi har ett stort nätverk med CFO:er och ekonomichefer inom alla branscher runt om i Sverige. Med våra effektiva arbetsmetoder och digitala verktyg kan vi träffsäkert matcha era behov.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Brightmill kontor – Interim management

Ansvar en interim CFO kan ta: 
– Ekonomistyrning
– Förändringsarbete
– Verksamhetsutveckling
– Budget-/prognosarbete
– Strategiarbete
…och mycket mer.

Interim CFO – när uppdraget kräver erfarenhet och förändringskraft

En av de vanligaste ekonomirollerna som Brightmill tillsätter är interim CFO och ekonomichef. Detta åt såväl börsnoterade som onoterade bolag. Vi har ett brett urval av kandidater från ett stort antal branscher. Hos oss kan du hitta den kandidat du söker oavsett om din organisation är liten eller stor, inom privat eller offentlig sektor.

Står du inför ett förändringsarbete av något slag, så kan vi hjälpa dig att hitta en interim CFO som gärna kombinerar en linjeroll med utmanande förändringsprojekt. Med ett unikt nätverk av toppkandidater kan vi snabbt hjälpa dig att hitta rätt person för utmanande nyckeluppdrag.

Gör en förfrågan
Interim CFO

Interimschefer med gedigen erfarenhet och rätt personlighet

Våra CFO:s och ekonomichefer är vana att ta fullt ansvar för hela ekonomifunktionen. Detta inkluderar ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, controlling, budgetarbete, shared services, prognoser, rapportering, likviditet, KPI:er, bokslut, skatt, kapitalförvaltning, investeringskalkyler och lön i kombination med andra supportfunktioner såsom juridik och IT.

Våra interimschefer är affärsinriktade och drivande när det kommer till att bygga upp och utveckla både processer och personal inom ekonomiområdet. I vårt breda nätverk återfinns kandidater med lång erfarenhet från både operativt ekonomiarbete och uppdrag av mer strategisk karaktär. I det senare ingår ledningsgruppsarbete och stöd till VD i strategiska, taktiska och operationella frågor ingår som en självklar del.

På Brightmill är vi angelägna om att se till att våra interimschefer har de personliga egenskaper som krävs för att på bästa sätt möta förutsättningarna i varje enskilt interimsuppdrag.

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.

Per Killiner - interim CFO

Transkript

"Jag heter Per Killiner och jobbar sedan sju år tillbaka som professional interim. Med professional interim menar jag att det är en yrkesbana jag har valt att på konsultbasis gå in och ta rollen som CFO. För det är oftast det det handlar om för större bolag.

Sen när jag kommer in i ett nytt uppdrag så brukar jag dela in uppdraget i två delar. Dels handlar det om att förvalta uppdraget, men ofta så är det också förenat med en stor förändringsagenda. Då är det viktigt att jag som interim kommer in dels med en sakkunskap inom området, inom min profession. Men det är också viktigt att känna sig för, att ha tentaklerna ute, som jag skulle vilja kalla för social skills.

Hela tiden får jag nya intressanta förfrågningar att gå in som interim CFO i nya branscher, i nya typer av företag. Jag träffar hela tiden nya människor så att dynamiken i den typ av uppdrag jag har fått är väldigt stor och jag stortrivs i de rollerna."