Interim CFO - som gör skillnad

Söker du en interim CFO för ett nyckeluppdrag? Vi har ett brett urval av erfarna kandidater från olika branscher som kan ta sig an uppdrag i större såväl som mindre organisationer. Via Brightmill får du tillgång till chefskompetens utöver det vanliga.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Ansvar en interim CFO kan ta: 
– Ekonomistyrning
– Förändringsarbete
– Verksamhetsutveckling
– Budget-/prognosarbete
– Strategiarbete
…och mycket mer!

Interim CFO – när uppdraget kräver erfarenhet och förändringskraft

En av de vanligaste ekonomirollerna som Brightmill tillsätter är interim CFO och ekonomichef åt såväl börsnoterade som onoterade bolag. Vi har ett brett urval av erfarna kandidater från ett stort antal branscher. Hos oss kan du hitta den kandidat du söker oavsett om din organisation är liten eller stor, inom privat eller offentlig sektor.

Står du inför ett förändringsarbete av något slag, så kan vi hjälpa dig att hitta en interim CFO som gärna kombinerar en linjeroll med utmanande förändringsprojekt. Med ett unikt nätverk av toppkandidater kan vi snabbt hjälpa dig att hitta rätt person för utmanande nyckeluppdrag.

Gör en förfrågan

Interimschefer med gedigen erfarenhet och rätt personlighet

Våra CFO:s och ekonomichefer är vana att ta fullt ansvar för hela ekonomifunktionen. Detta inkluderar ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, controlling, budgetarbete, shared services, prognoser, rapportering, likviditet, KPI:er, bokslut, skatt, kapitalförvaltning, investeringskalkyler och lön i kombination med andra supportfunktioner såsom juridik och IT.

Våra interimschefer är affärsinriktade och drivande när det kommer till att bygga upp och utveckla både processer och personal inom ekonomiområdet. I vårt breda nätverk återfinns kandidater med lång erfarenhet från både operativt ekonomiarbete och uppdrag av mer strategisk karaktär, där ledningsgruppsarbete och stöd till VD i strategiska, taktiska och operationella frågor ingår som en självklar del.

På Brightmill är vi angelägna om att se till att våra interimschefer har de personliga egenskaper som krävs för att på bästa sätt möta förutsättningarna i varje enskilt interimsuppdrag.

Gör en förfrågan

Kristina Elfström Mackintosh - Interimschef inom ekonomi

”Man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag”

Från en utbildning i astronomi till över 20 års erfarenhet som bland annat CFO och ekonomichef. Kristina startade eget och har jobbat som finanskonsult sedan 2013. Via Brightmill fick hon uppdrag som interim CFO på ett mellanstort börsnoterat teknikbolag. Att arbeta som interimskonsult anser Kristina innebär större krav, men också tydligare fokus och bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Jag har haft eget företag och jobbat som finanskonsult sedan 2013 i roller som CFO, ekonomichef, projektledare och controller. Innan var jag anställd och jobbade som ekonomichef, CFO, Financial Director och revisor i cirka 20 år. Och så har jag studerat lite allt möjligt. Dels till civilekonom och auktoriserad revisor, men jag har också läst bland annat juridik, psykologi, astronomi, projektledning och African Politics.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Som interimschef har man större krav på sig, men det gör också att det sker en kontinuerlig och ofta tydligare utvärdering under och efter uppdraget. Man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag och det gör att man alltid måste leverera bra resultat. Dessutom slipper man den interna politiken som man lätt blir delaktig i som anställd. Det gör att man lättare kan fokusera på själva uppgiften och leveransen.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Jag brukar kartlägga kontaktpersonerna internt och externt inom avdelningen och bolaget. Sedan tar jag kontakt med dem för att introducera mig själv, berätta att jag är på plats och beskriva mitt uppdrag. Jag sätter också upp en tydlig tidsplan som jag jobbar efter.

Vad kan ett företag som tar in en interimschef göra för att underlätta att man snabbt kommer på plats och kan börja leverera resultat?

Jag tycker att arbetsplatsen ska vara iordningställd. Det ska finnas dator, telefon och de uppgifter man behöver för att lätt kunna kontakta de man ska jobba med och leverera till. Det underlättar också om man får en genomgång av bolagets digitala arkiv och om det finns dokumenterad planering, målsättning och tidsplan.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

En uppdragsgivare som är tydlig med vad som ska åstadkommas och när, som är tillgänglig för frågor och synpunkter och som har kontinuerlig avstämning med konsulten. Framförallt i början är det bra om man har ett forum för återrapportering och kontinuerlig uppföljning. Det är också viktigt att man är tydlig med vilka mål man har och vilka medel som finns för att nå målen.

Läs hela intervjun med Kristina

Andreas Johannesson - Interimschef inom ekonomi

”Som interimschef arbetar man hela tiden i nya bolag, situationer, system och processer”

Via Brightmill fick Andreas uppdraget som interim CFO på en internationell bolagsgrupp med huvudverksamhet inom fritid och nöje. För att snabbt komma in i en ny roll, ser han till att sätta sig in i uppdragsbeskrivningen, träffa anställda på tu man hand och snabbt börja jobba. Från företaget behövs en tydlig uppdragsbeskrivning och tillgängliga kollegor.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Friheten! Men också omväxlingen som kommer av att man får arbeta med många olika bolag. Det är också väldigt roligt att få arbeta med förändring.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Jag lyckades utnyttja kraften i teamet på ett bra sätt och skapade trygghet och möjligheter för dem att ta för sig och växa. På 5–6 månader kunde jag skapa ett team med bra dynamik, till stor del tack vare att många ville utvecklas och tyckte att det var roligt.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Det är viktigt att sätta sig in i rollen och förstå vem uppdragsgivaren är. Jag brukar sätta mig ner med de anställda och träffa dem på tu man hand. På så sätt får jag en inblick i vilka de är, var de befinner sig idag och vart de vill. För att sätta sig in i själva jobbet, handlar det egentligen bara om att jobba.

Hur ser du till att upprätthålla och utveckla din kompetens?

Som interimschef sätts man hela tiden in i nya bolag, situationer, system och processer. Det gör att man hela tiden utvecklas och inte fastnar i samma lösningar och svar. Vid sidan av arbetet ser jag till att gå utbildningar, läsa kurser och sådant.

Vad kan ett företag som tar in en interimschef göra för att underlätta att man snabbt kommer på plats och kan börja leverera resultat?

Ge en tydlig uppdragsbeskrivning och se till att folk är tillgängliga, så att man kan få det stöd som behövs.

 

Läs hela intervjun med Andreas

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan och få svar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.

Per Killiner - interim CFO

Transkript

"Jag heter Per Killiner och jobbar sedan sju år tillbaka som professional interim. Med professional interim menar jag att det är en yrkesbana jag har valt att på konsultbasis gå in och ta rollen som CFO. För det är oftast det det handlar om för större bolag.

Sen när jag kommer in i ett nytt uppdrag så brukar jag dela in uppdraget i två delar. Dels handlar det om att förvalta uppdraget, men ofta så är det också förenat med en stor förändringsagenda. Då är det viktigt att jag som interim kommer in dels med en sakkunskap inom området, inom min profession. Men det är också viktigt att känna sig för, att ha tentaklerna ute, som jag skulle vilja kalla för social skills.

Hela tiden får jag nya intressanta förfrågningar att gå in som interim CFO i nya branscher, i nya typer av företag. Jag träffar hela tiden nya människor så att dynamiken i den typ av uppdrag jag har fått är väldigt stor och jag stortrivs i de rollerna."