Interim CIO

Söker du en interim CIO? Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer inom IT och på ledningsgruppsnivå.

Gör en förfrågan

Hur ser marknaden ut för interima CIO:er?

 
Infografik interim CIO

Vi har koll på vårt nätverk med CIO:er runt om i Sverige, och vet till och med när de är tillgängliga för nya uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Jessica Frösell - Chefsrekryterare

Jessica Frösell

Chefsrekryterare | 076-875 67 55

Jessica har 20 års ledarerfarenhet från bl a IT- & konsultbranschen och har drivit eget företag med inriktning på HR och rekrytering.

Per - interim CIO

“Digitaliseringen är ingen ny revolution”

Att leva mitt i digitaliseringsboomen är något de allra flesta känner igen sig i. Men inte alla identifierar sig med att gjort så under tjugo års tid, som interimschefen Per. Han har dessutom varit med och drivit utvecklingen framåt.

Efter IT-chefsrollen på Octapharma, som följde en imponerande karriär inom IT, fokuserar interimskonsulten Per på att hjälpa sina uppdragsgivare att vända avdelningar som inte fungerar. Bland annat har han verkat som interim CIO på det snabbväxande, börsnoterade industribolaget Mycronic. Han beskriver sig själv som en kickstarter.

– För mig handlar förändring om att driva bolag framåt. Att säkerställa att man skapar lönsamhet genom utveckling. Ofta ser jag hur företag sitter fast i gamla strukturer och processer som är svåra att ta sig ur. Min utgångspunkt är att de små förändringarna, de som sätter bollen i rullning, kan göra hela skillnaden.

Vilka kan de små, men avgörande förändringarna som du implementerar vara, i rollen som interim CIO?

– Det kan handla om så enkla saker som att strukturera upp och automatisera ärendehanteringen eller fakturahanteringen på företag. Eller enkla saker, som att införa pulsmöten varje morgon där man tillsammans belyser vad som inte fungerar och skapar tillfälliga grupper som fokuserat jobbar på problemanalysen och en lösning. Den här typen av förändringar leder ofta till att medarbetare – och avdelningar – plötsligt börjar kommunicera bättre och effektivare. Saker lossnar när man får igång kommunikationen mellan människor.

Vilka effekter kan det få, när det kommer till avdelningens välmående?

– Det händer jättemycket. Speciellt när grundförutsättningen är att de team, som måste samarbeta, inte fungerar ihop. Fantastiska saker kan hända om man får dem att jobba tillsammans. När dialogerna rör sig från “Det där är inte min sak, prata med någon annan” till “Ja! Vilken intressant frågeställning”.

När du kommer in som interim CIO – hur tar du reda på var du gör mest nytta?

– Jag tittar mycket på processer, och upplevda flaskhalsar, samt på hur kommunikationen går till mellan människor och mellan olika system. Det kan ligga kontroller på fel ställen, eller finnas för många kontrollpunkter – exempelvis. Jag har ett tydligt exempel top of mind. Ett företags order- och faktureringsprocess hade sju kontrollpunkter i olika led. Ett resursslöseri. När den högsta ledningen blev varse om det sattes en krishantering in direkt. Man måste upptäcka den här sortens stoppklossar i processerna för att kunna effektivisera och skapa lönsamhet.

Per berättar att en annan viktig lärdom i livet är att “en process alltid är dubbelriktad”:

– Ofta mäter företag försäljning och hur snabbt det går att leverera till kund. Men kundnöjdhet är mycket beroende på hur duktig du är på att hantera när något går snett. Det måste därför vara enkelt att ställa allt till rätta. Det är enormt viktigt att lägga fokus på att skapa snabba rutiner som är lätta att följa. Vi måste alltid sätta kundens upplevelse först.

Vilken roll spelar digitaliseringen?

– Jag har levt med och i digitaliseringsboomen de senaste tjugo åren. Det är inte så komplext som många vill få det att verka. Till syvende och sist handlar det om att plocka bort flaskhalsar och arbete som inte behöver göras manuellt eller lokalt. Därefter kommer mer kommunikation och logik in, det mer intelligenta – som robotar och AI, som ger ett bättre stöd i beslutsprocessen. För mig är digitaliseringen absolut ingen revolution som precis påbörjats. Tvärtom. Digitaliseringen har funnits ett bra tag men det är nu som vi kan börja dra verklig nytta av den.